10.12.2020 Kodeks cywilny

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – zmiana limitu przychodów


Do świadczenia postojowego uprawniona jest osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną w sytuacji gdy umowa nie doszła do skutku, bądź nastąpiło ograniczenie jej wykonania w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Zleceniobiorca starający się o uzyskanie wsparcia w postaci świadczenia postojowego musi spełnić szereg warunków. Jeden z nich dotyczy przychodu z umowy cywilnoprawnej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe – jego wartość nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Zobacz także: Pracownik na kwarantannie: Praca zdalna i zakres świadczeń

Umowy cywilnoprawne – nowy limit w przypadku świadczenia postojowego

Dotychczas limit ten wynosił 15.073,44 zł, jednak ze względu na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku (5.168,93 zł) w stosunku do kwartału drugiego (5.024,48 zł), od 1 grudnia 2020 r. limit wzrósł do kwoty 15.506,79 zł.

Podkreślenia wymaga, że nowy limit przychodu obowiązuje osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które złożą wniosek o świadczenie postojowe po raz pierwszy w grudniu, styczniu lub lutym.

Kodeks cywilny – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa