1.02.2021 Prawo spółek

Tarcza 7.0 obowiązuje od 1 lutego


Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające i rozszerzające pomoc dla firm w ramach tarczy branżowej. Wsparcie jest dostępne od 1 lutego 2021 i obejmuje przedsiębiorców działających w najbardziej poszkodowanych branżach.

Kolejna odsłona tarczy branżowej ma pomóc branżom dotkniętym przez pandemię zachować płynność finansową. Wsparcie obejmuje, m.in. zwolnienie z opłacania składki ZUS, dopłaty do wynagrodzeń dla firm z branży turystycznej oraz dotacje dla mikro i małych firm.

Tarcza branżowa 7.0 – jakie zmiany i kto otrzyma pomoc?

Wartość pomocy z nowej tarczy szacowana jest na ponad 5 mld zł i obejmuje 4 formy wsparcia:

  • Zwolnienie z opłacania składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo wyłącznie za styczeń 2021 r. – warunek: przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym,
  • Wypłata ponownego świadczenia postojowego (jednokrotnie albo dwukrotnie) – warunek: spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego,
  • Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców – warunek: przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym,
  • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP (przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku, wnioski do 31 marca 2021 r.) – warunek: spadek przychodu w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dostępne wyłącznie dla firm prowadzących działalność oznaczoną kodem 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Zobacz także: Tarcza Finansowa 2.0 ruszyła: firmy mogą wnioskować o pomoc

Na wsparcie liczyć może nawet ok. 300 tys. przedsiębiorców i to nie tylko z branż już objętych tarczą branżową.

Wsparcie z nowej tarczy jest przeznaczone bowiem także dla firm prowadzących działalność oznaczoną według następujących kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności):

  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa