31.03.2020 Prawo pracy

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla obcokrajowców


Projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 obejmuje także rozwiązania dedykowane dla cudzoziemców pracujących w Polsce.

Przyjęte przez sejm przepisy przedłużą ważność pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Tarcza antykryzysowa – legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców:

  • Przedłużenie terminu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt

wydłuża okres złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt, który powinien być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce, do upływu 30 dni następujących po dniu odwołania, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli termin złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt wystąpił odpowiednio w tych okresach. 

  • Przedłużenie ważności karty pobytu i wizy krajowej 

wydłuża ważność karty pobytu oraz wizy krajowej do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie uzyskanej karty pobytu lub wizy przypadał odpowiednio w tych okresach.

  • Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę / Przedłużenia zezwolenia na pracę / Zezwolenia na pracę sezonową / Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

wydłuża ważność zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli ostatni dzień ważności ww. dokumentów przypadał odpowiednio w tych okresach

Autorka:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa