16.09.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza antykryzysowa także dla zagranicznych przedsiębiorców


Oddziały zagranicznych firm mogą ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na terytorium RP. Jest decyzja warszawskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Warszawskie Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zgodziło się z powyższą interpretacją Ministerstwa i uznało w wydanej przez siebie decyzji, że oddziały zagranicznych przedsiębiorstw zatrudniające pracowników w Polsce są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, a więc mają prawo do dofinansowania z tarczy antykryzysowej do pensji pracowników objętych przestojem lub obniżonym czasem pracy lub wykonujących swoje obowiązki normalnie, w zwykłym wymiarze czasu pracy, przysługującego w związku z odnotowaniem spadków obrotów gospodarczych, co najmniej o 25 proc. w ciągu miesiąca lub 15 proc. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy.

Zobacz także: Odpowiedzialność zbiorowa dużych firm – nawet 50 mln złotych kary

W uzasadnieniu tej decyzji warszawskie SKO powołało się na cel specustawy, czyli ochronę miejsc pracy w Polsce. Jeśli decyzja się uprawomocni, zagraniczni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w Polsce będą mogli ubiegać się o dopłaty w terminie do 30 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa