24.03.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza antykryzysowa wesprze najemców komercyjnych


Według najnowszych założeń projektu specustawy wspierającej firmy i pracowników w sytuacji pandemii koronawirusa, najemcy centrów handlowych będą mogli liczyć nawet na 90 proc. obniżkę czynszów.

Planowane przepisy to rewolucyjne zmiany w zakresie swobody kształtowania stosunków najmu. Ochrona najemców w centrach handlowych, którzy na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii nie mogą prowadzić działalności ma polegać nie tylko na obniżce czynszów najmu o 90% ich wartości. Najemcy mają zostać zwolnieni także z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli było to wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem.

Zobacz także: Koronawirus – zgłoszenie do CRBR odroczone

Rozwiązanie to już wzbudza duże kontrowersje. Z jednej strony z widoczną ulgą zostało przyjęte przez branżę handlową, która z dnia na dzień została postawiona w sytuacji ustawowego zakazu prowadzenia działalności. Z drugiej strony od właścicieli centrów handlowych płynie wyraźny sprzeciw co do takich rozwiązań, które praktycznie w całości skutki obecnego kryzysu przenoszą na nich.

Zaznaczyć jednak trzeba, że ustawa posługuje się pojęciem „czynszu”, zaś w umowach najmu komercyjnego poza czynszem najemcy płacą dodatkowe opłaty, np. serwisowe, administracyjne czy marketingowe, które zgodnie z treścią umów najmu są innego rodzaju świadczeniami ze strony najemców.

Literalnie patrząc planowana obniżka ma dotyczyć zatem tylko czynszu, zaś inne opłaty pozostaną bez zmian.

Patrząc z punktu widzenia najemców te różnego rodzaju opłaty stanowią de facto dodatkowy czynsz najmu, gdyż nie są to koszty bezpośrednio związane z lokalem, jak np. koszty zużycia mediów. Do obrony w kontekście polskich przepisów wydaje się taki właśnie pogląd. Jak będzie w praktyce, okaże się w bliskiej przyszłości. 

Autorzy: 

Grzegorz Witczak
Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego
TGC Corporate Lawyers

Klaudia Szatan
Aplikant Radcowski
TGC Corporate Lawyers

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa