4.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców

Ułatwienie legalizacji pobytu dla osób z Ukrainy – projekt ustawy


W związku z masowym napływem osób z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa, polski rząd planuje wprowadzić ułatwienia dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców. 3 marca pojawił się projekt ustawy dotyczący tej kwestii.

Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie doraźnej podstawy prawnej do legalnego pobytu cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe.

Nowe przepisy ułatwią legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją, w szczególności upraszczając zasady:

  • powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nadawania uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
  • przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nadawania uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;
  • pomocy udzielanej przez wojewodów.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa