13.02.2018 Kodeks cywilny

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta – konsekwencje dla najemców w centrach handlowych


30 stycznia 2018 roku, Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Podpisana ustawa zakłada stopniowe wygaszanie handlu w niedziele, na poniższych zasadach:

  • od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. handel będzie dopuszczalny w dwie (pierwszą oraz ostatnią) niedziele miesiąca;
  • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel będzie dopuszczalny wyłącznie w ostatnią niedzielę miesiąca;
  • od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie zakaz handlu w niedzielę.

Dla zakazu przewidziany jest szereg wyłączeń m.in. dla stacji paliw płynnych, piekarni, lodziarni i cukierni, dworców kolejowych, portów lotniczych.

Jak powyższy zakaz wpłynie na funkcjonowanie najemców powierzchni w dużych centrach handlowych?

Nie jest tajemnicą, że sobota i niedziela są najczęściej wybieranymi przez Polaków dniami na wizytę w galerii handlowej. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że wizytę w centrum handlowym w weekend wybiera około 15 % Polaków. Zakazanie handlu w niedzielę może, mieć zatem wpływ na wysokość obrotów w centrach handlowych. Na obecnym etapie trudno jest bowiem oszacować, czy przychody z zakupów w pozostałe dni tygodnia zrekompensują handlowcom utratę niedzieli. W tym kontekście, w niedługim czasie można się spodziewać wysuwania przez najemców lokali w centrach handlowych żądań obniżenia stawek czynszu najmu powierzchni handlowych. W naszej ocenie, najemcy mogą próbować powoływać się na zmianę stosunków gospodarczych (zmianę okoliczności), o której mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego, ponieważ w większości przypadków, kwestie te nie zostały w żaden sposób uregulowane w zawartych przez najemców umowach najmu i nie były do przewidzenia na etapie zawierania umów. Nie jest bowiem tajemnicą, że w większości przypadków, wysokość czynszów w tych placówkach handlowych uzależniona jest od wysokości obrotu jaki generują poszczególni najemcy. Do tego dochodzą jeszcze ponoszone przez najemców koszty utrzymania części wspólnych (koszty amortyzacji, ochrony, prądu, ogrzewania i wody). Redukcja niedzieli sprawi, że koszty te trzeba będzie rozłożyć na sześć, a nie na siedem dni handlowych, co może okazać się niewystarczające i czego efektem może być negocjowanie przez najemców obowiązujących dotychczas stawek czynszów.

Kodeks cywilny – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa