30.03.2023 Prawo pracy

Wizy pracownicze poza kolejnością – projekt rozporządzenia


24 marca 2023 r. na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Kto szybciej otrzyma zgodę na pobyt i pracę w Polsce?

Udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia odnosi się do art. 77 ust. 11 ustawy o cudzoziemcach. Artykuł ten stanowi, że minister właściwy do spraw zagranicznych może określić w drodze rozporządzenia zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemiec otrzyma wizę pracowniczą poza kolejnością.

Projektowane rozporządzenie określa listę zawodów oraz rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, które mają uprawniać do szybszego procedowania spraw dotyczących wydania wiz pracowniczych. Zawody z listy uznawane są w kraju za deficytowe, a dzięki szybszemu i łatwiejszemu zatrudnianiu specjalistów z zagranicy sytuacja na polskim rynku pracy ma się znacząco poprawić.

Dowiedz się więcej i sprawdź jak możemy pomóc: Zatrudnienie cudzoziemców

Wizy pracownicze w Polsce – uprzywilejowane grupy zawodowe

Wśród zawodów, w przypadku których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy będą przyjmowane poza kolejnością znajdują się m.in.:

 • Lekarze specjaliści,
 • Pielęgniarki,
 • Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych,
 • Programiści aplikacji,
 • Projektanci i administratorzy baz danych,
 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji,
 • Technicy budownictwa,
 • Elektrycy budowlani i pokrewni,
 • Kierowcy samochodów ciężarowych.

Natomiast lista działalności, w przypadku których wnioski o wizy pracownicze będą przyjmowane poza kolejnością obejmuje m.in.:

 • Działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • Działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem z zakresu informatyki,
 • Działalność usługową w zakresie informacji.

 Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Katarzyna Zarzycka Konsultant ds. Cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa