19.02.2021 Badania i raporty

Wyzwania pracodawców 2021 – wyniki badania


W 2021 roku większość firm wciąż będzie zmagać się z trudnościami związanymi z pracą zdalną, przede wszystkim motywowaniem pracowników i zarządzaniem zespołem na odległość – wynika z badania zrealizowanego przez Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers. Problemem dla pracodawców pozostaje także brak regulacji prawnych dotyczących tego obszaru. Mimo, że większość firm planuje szerzej wykorzystywać zdalny model pracy, tylko 20 proc. z nich planuje wprowadzenie benefitów dla osób pracujących z domu.

Ostatnie 12 miesięcy było wyjątkowo trudnym okresem dla znacznej większości pracodawców. Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele firm stanęło przed wyzwaniami, z którymi dotychczas nie miały okazji się mierzyć. Koronawirus odcisnął piętno także na rynku pracy, a w rezultacie na znaczeniu straciły niektóre z kluczowych bolączek towarzyszących pracodawcom przez ostatnie lata, przede wszystkim problemy z rekrutacją i utrzymaniem pracowników.

W zeszłorocznej edycji naszego badania ponad 70 proc. respondentów wskazało, że kluczowym wyzwaniem jest dla nich rekrutacja odpowiednich kandydatów. Taki sam odsetek firm mierzył się z trudnościami z utrzymaniem zespołu. Dziś pracownicy, w obliczu niepewnej sytuacji na rynku, dużo mniej chętnie zmieniają pracodawców, bardziej doceniając stabilność i bezpieczeństwo miejsca pracy – mówi Magdalena Aleksandrowicz, CEO Contract Administration na Polskę, Czechy i Słowację.

Zmiany w prawie wciąż dużym wyzwaniem

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią pracodawcy wciąż mierzą się także ze zmianami w prawie, które nakładają na nich nowe obowiązki i nierzadko wymagają dostosowywania do nowych regulacji wewnętrznych procesów, procedur czy systemów informatycznych. 44 proc. firm negatywnie ocenia wprowadzenie w 2020 roku obowiązku utworzenia PPK dla małych i średnich firm, a 28 proc. jest niezadowolonych z podniesienia płacy minimalnej i rosnących kosztów pracy. Dużo lepiej zostały przez pracodawców ocenione rozwiązania pomocowe w ramach tzw. tarczy antykryzysowych, w szczególności możliwość zmiany systemu lub rozkładu pracy (80 proc. ocen pozytywnych), wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego (70 proc. ocen pozytywnych) czy możliwość wykorzystania zaległego urlopu bez zgody pracownika (68 proc. ocen na plus).

Implementacja zmian z obszaru prawa pracy i prawa podatkowego najczęściej sprawia firmom dużo trudności, szczególnie w sytuacji kiedy na dostosowanie się do nowych regulacji jest niewiele czasu. W 2020 roku wielu pracodawców zgłaszało się do nas z pytaniami dotyczącymi uzyskania pomocy z tarcz antykryzysowych, ponieważ przepisy nie były do końca precyzyjne i rodziło to wiele wątpliwości. Istotnym problemem wciąż pozostaje brak uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie Pracy – tłumaczy Wojciech Marczyszyn, CEO TGC Corporate Lawyers.

W 2021 roku firmy czekają kolejne wyzwania związane z wejściem w życie nowych regulacji, m.in. obowiązku rejestrowania wszystkich umów o dzieło, konieczności zapewnienia ochrony tzw. sygnalistów czy ostatniej fazy PPK dla najmniejszych przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Przyszłość pracy zdalnej i benefitów

Tylko 20 proc. respondentów wskazuje, że nie zamierza korzystać ze zdalnego modelu pracy po zakończeniu pandemii. Najczęściej pracodawcy deklarują zastosowanie modelu mieszanego, łączącego home office z prac z biura. Zaledwie 3 proc. firm planuje przejście na 100 proc. pracy zdalnej.

Ostatni rok sprawił, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oswoili się z pracą zdalną, mając świadomość zarówno jej zalet, jak wad. Pandemia w wielu firmach przyśpieszyła rozwój technologiczny, wymuszając wdrożenie nowych rozwiązań, które nie tylko umożliwiły szybkie przejście na pracę z domu, ale także usprawniły kluczowe procesy i codzienną pracę zespołu. To jeden z niewielu pozytywnych aspektów obecnej sytuacji – mówi Izabela Kuśmierz – Latała, prezes zarządu Crowe.

Mimo zmiany modelu pracy i wyzwań związanych z motywowaniem zespołu większość pracodawców nie planuje modyfikacji firmowych benefitów i wprowadzenia rozwiązań dedykowanych dla pracowników pracujących zdalnie. Dodatkowe świadczenia dla osób pracujących zdalnie zamierza wdrożyć zaledwie 20 proc. firm. Najczęściej będą tą dopłaty związane z prowadzeniem biura w domu, dofinansowanie do sprzętu, elastyczne godziny pracy czy szkolenia online. Nieliczni pracodawcy panują zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne. 

Badanie „Wyzwania pracodawców 2021”, zostało zrealizowane na przełomie 2020 i 2021 roku przez Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers. W badaniu wzięło udział 60 respondentów z działów HR, członków zarządów, finansów i administracji.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa