18.05.2023 Prawo gospodarcze

Za brak świadectwa energetycznego grozi wysoka grzywna – problem w tym, że nie można jej wyegzekwować


28 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek przekazywania świadectwa energetycznego budynku lub lokalu przy jego sprzedaży oraz najmie pod groźbą grzywny. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie precyzuje jednak, jak sankcje mają być egzekwowane. Czy za brak świadectwa faktycznie zapłacimy karę?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak uprzednio pisaliśmy, świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wspomniana nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzenia takiego dokumentu w przypadku zbycia budynku lub jego części oraz w przypadku ich wynajmu. Sprzedawca lub wynajmujący zobowiązany jest do przekazania nabywcy świadectwa przy zawarciu umowy sprzedaży albo umowy najmu.

Czy notariusz może odmówić podpisania umowy przy braku świadectwa energetycznego?

W pierwszej wersji projektu nowelizacji ustawy notariusze zostali zobowiązani do odmowy dokonania czynności notarialnej w obliczu braku świadectwa. W wersji, która weszła niedawno w życie notariusz ma obowiązek jedynie pouczyć zbywcę o konieczności przekazania świadectwa i grożącej za to grzywnie.

Czy brak świadectwa energetycznego faktycznie skutkuje nałożeniem kary?

W artykule dla Muratorplus.pl Grzegorz Witczak, adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego i Nieruchomości w TGC Corporate Lawyers, tłumaczy problem związany usankcjonowaniem braku świadectwa energetycznego. Nasz ekspert ocenia również, czy groźba grzywny faktycznie motywuje zbywców/najemców do sporządzenia i przekazania świadectwa przy sprzedaży lub najmie nieruchomości. 

Dowiedz się więcej w artykule na stronie:


Grzegorz Witczak Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa