Corporate Secretary

Corporate Secretary oddelenie TGC poskytuje našim klientom podporu v Poľsku, Českej Republike i na Slovensku v každej fáze ich podnikateľskej činnosti, od ich momentu ich vstupu na trh počas celého cyklu ich existencie.  Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti im poskytujeme služby na pravidelnej, ale aj ad hoc báze.

 

Naše Corporate Secretary služby zahŕňajú:

 • Zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek,
 • Predaj obchodných podielov v registrovaných spoločnostiach (shelf companies)
 • Vypracovanie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín a stanov spoločností
 • Zastupovanie voči všetkým štátnym a samosprávnym orgánom v procese zakladania
 • Príprava podkladov pre riadne a mimoriadne valné zhromaždenia, vrátane:
 • - asistencie pri zvolávaní orgánov spoločnosti,
 • -Zastupovanie spoločníkov/akcionárov na zasadnutí orgánov spoločnosti,
 • -Vypracovanie pozvánok, zápisníc, plnomocenstiev,
 • -Zmeny zakladateľských dokumentov,
 • -Zabezpečenie zápisu zmien na Obchodnom registri,
 • -Menovanie a odvolávanie členov orgánov spoločnosti,
 • -Zvyšovanie a znižovanie základného imania,

 

 • Príprava rozhodnutí predstavenstiev a dozorných rád,
 • Zmeny sídla,
 • Vedenie spisu korporátnej agendy klienta,
 • Spolupráca s daňovým poradcom a notárom,
 • Preberanie pošty v mene klienta v sídle vedenom v sídle TGC,
 • Podpora vnútorných procesov klienta,
 • Likvidácia a výmaz spoločností.

 

 

 

 

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 2 502 033 00
fax. +421 254 645 032
Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.