Duševné vlastníctvo a nové technológie

Nehmotný majetok tvorí v súčasnosti významnú časť majetku podniku. Špecialisti z TGC radia klientom, ako spravovať práva z duševného vlastníctva a z toho vyplývajúce právne riziko. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:

Právo duševného vlastníctva

 • registrácia ochranných známok na Slovenskom Úrade priemyselného vlastníctva
 • registrácia ochranných známok na EUIPO (European Union Intelectual Office)
 • súdne a správne konania týkajúce sa ochranných známok
 • zastupovanie v sporovom konaní v súvislosti s ochranou priemyselného vlastníctva:
 • identifikácia konkrétneho patentového práva a zabezpečenie jeho ochrany/registrácie
 • spory týkajúce sa patentového práva, jeho registrácie a ochrany
 • porušovanie patentov a nároky z toho vyplývajúce
 • ochrana priemyselného vlastníctva:
 • identifikácia práv z priemyselného vlastníctva
 • vyhľadávania v databázach
 • odborné stanoviská k zmluvám týkajúcim sa práv z priemyselného vlastníctva

Autorské právo

 • Audit ochrany autorských práv
 • vymedzenie rozsahu autorských práv
 • právne stanoviská k zmluvám týkajúcim sa autorských práv
 • analýza daňových aspektov
 • Zastupovanie v sporoch o ochrane práv vyplývajúcich z autorského práva a vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa porušenia týchto práv

Právo informačných technológií

 • Príprava IT zmlúv (implementačné a servisné zmluvy),
 • Podpora pri vyjednávaní IT zmlúv, vyhodnocovanie právnych rizík
 • Audit existujúcich IT zmlúv na účelom vyhodnotenia obchodného rizika
 • Odporúčania osvedčených postupov pri príprave a práci s IT zmluvami

Preventívne opatrenia týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva

 • Strategické plánovanie vo vzťahu k duševnému vlastníctvu
 • Odporúčania týkajúce sa zlepšenia podnikateľského rizika z hľadiska práv duševného vlastníctva
 • Odporúčania ohľadne zavedenia a udržovania práv
 • Príprava interných smerníc týkajúcich sa práv duševného a priemyselného vlastníctva
Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 2 502 033 00
fax. +421 254 645 032
Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.