Nekalá súťaž, ochrana hospodárskej súťaže a ochrana spotrebiteľa

TGC ponúka svojim klientom širokú škálu právnych služieb súvisiacu s ochranou hospodárskej súťaže a s právami spotrebiteľov. Naše poradenstvo zahŕňa širokú škálu činností od priebežnej kontroly dodržiavania platných právnych predpisov, až po zastupovanie klientov v súdnych sporoch. Naši špecialisti ponúkajú svoju podporu, pokiaľ ide o:

a) Dodržiavanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže

 • Audit činnosti spoločnosti za účelom preverenia, či táto je v súlade s predpismi na ochranu hospodárskej súťaže,
 • Podpora pri minimalizácii rizika vyplývajúceho z činnosti spoločnosti
 • Vyhodnotenie prebiehajúcich aktivít

b) Preventívne opatrenia týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže a ochrany práv spotrebiteľov

 • Strategické plánovanie s ohľadom na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu práv spotrebiteľov
 • Odporúčanie osvedčených postupov, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (okrem iného formulovanie vnútorných predpisov, návrh smerníc)
 • Dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov a monitorovanie ich zmien

c) Poradenstvo týkajúce sa procesov koncentrácie

 • posúdenie plánovaného projektu z hľadiska povinností voči Protimonopolnému úradu
 • návrh dokumentov potrebných v rámci koncentrácie spoločností
 • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom

d) Ostané

 • zastupovanie v súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa nekalej súťaže a ochrany hospodárskej súťaže

    

    

  Kancelárie na Slovensku
  Bratislava
  TGC Corporate Lawyers
  City Business Center 5 Karadžicova 16
  821 08 Bratislava,
  tel. +421 2 502 033 00
  fax. +421 254 645 032
  Kontaktný formulár

  Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

  * Vyžadované.
  PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

  Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Hrubieszowska 2
  01-209 Varšava
  ✆: +48 22 295 3300

  TGC Corporate Lawyers

  City Business Center 5 Karadžicova 16
  821 08 Bratislava
  ✆: +421 2 502 033 00

  TGC Corporate Lawyers

  Masarykova 413/34
  602 00 Brno
  ✆: +420 542 425 824

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Strzegomska 142A
  54-429 Vroclav
  ✆: +48 71 733 1300

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Smoleńsk 18/1
  31-112 Krakov
  ✆: +48 12 334 9100

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Nawrot 114
  90-029 Lodž
  ✆: +48 42 671 8560

  TGC Corporate Lawyers

  U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
  Praha
  ✆: +420 221 111 611

  Poľsko, Česká republika, Slovensko

  Pobočky TGC

  Corporate Lawyers

  Voľba cookie súborov na tejto stránke

  Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

  zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.