Nekalá súťaž, ochrana hospodárskej súťaže a ochrana spotrebiteľa

TGC ponúka svojim klientom širokú škálu právnych služieb súvisiacu s ochranou hospodárskej súťaže a s právami spotrebiteľov. Naše poradenstvo zahŕňa širokú škálu činností od priebežnej kontroly dodržiavania platných právnych predpisov, až po zastupovanie klientov v súdnych sporoch. Naši špecialisti ponúkajú svoju podporu, pokiaľ ide o:

a) Dodržiavanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže

 • Audit činnosti spoločnosti za účelom preverenia, či táto je v súlade s predpismi na ochranu hospodárskej súťaže,
 • Podpora pri minimalizácii rizika vyplývajúceho z činnosti spoločnosti
 • Vyhodnotenie prebiehajúcich aktivít

b) Preventívne opatrenia týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže a ochrany práv spotrebiteľov

 • Strategické plánovanie s ohľadom na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu práv spotrebiteľov
 • Odporúčanie osvedčených postupov, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (okrem iného formulovanie vnútorných predpisov, návrh smerníc)
 • Dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov a monitorovanie ich zmien

c) Poradenstvo týkajúce sa procesov koncentrácie

 • posúdenie plánovaného projektu z hľadiska povinností voči Protimonopolnému úradu
 • návrh dokumentov potrebných v rámci koncentrácie spoločností
 • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom

d) Ostané

 • zastupovanie v súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa nekalej súťaže a ochrany hospodárskej súťaže

    

    

  PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

  Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

  TGC Corporate Lawyers

  City Business Center 5 Karadžicova 16
  821 08 Bratislava
  ✆: +421 254 630 457

  TGC Corporate Lawyers

  Jezuitská 6/1
  602 00 Brno
  ✆: +420 542 425 831

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Hrubieszowska 2
  01-209 Varšava
  ✆: +48 22 295 3200

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Strzegomska 142A
  54-429 Vroclav
  ✆: +48 71 733 1300

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Smoleńsk 18/1
  31-112 Krakov
  ✆: +48 12 334 9100

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Nawrot 114
  90-029 Lodž
  ✆: +48 42 671 8560

  TGC Corporate Lawyers

  U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
  Praha
  ✆: +420 221 111 611

  Poľsko, Česká republika, Slovensko

  Pobočky TGC

  Corporate Lawyers

  zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.