Ochrana osobných údajov

TGC poskytuje efektívnu právnu podporu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov. Táto oblast podlieha častým zmenám, kedy sme pripravení zabezpečiť, aby naši klienti riadne plnili všetky povinnosti uložené platnou legislatívou.

Naše služby zahŕňajú okrem iného i audit, ktorého účelom je preveriť stav dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ale i poradenstvo poskytované na dennej báze:

  • Audit zameraný na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa spracovania a ochrany osobných údajov
  • Revízia smerníc na ochranu osobnych údajov a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
  • Registrácia subjektov/systémov na Úrade pre ochranu osobných údajov
  • Poradenstvo outsourcingu týkajúceho sa zabezpečenia ochrany osobných údajov
  • Podpora pri transfere osobnych údajov do tretích krajín

 

 

 

 

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 254 630 457
fax. +421 254 645 032

Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.