Ochrana osobných údajov a cookies

TGC Corporate Lawyers rešpektuje súkromie našich klientov, partnerov a návštevníkov našej web stránky a preto naše aktivity zodpovedajú zákonným požiadavkám na ochranu osobných údajov. Nikdy neposkytujeme ani neprevádzame osobné údaje bez súhlasu klienta, okrem prípadov, kedy nám túto povinnosť ukladá zákon. S osobnými údajmi návštevníkov našej web stránky nakladáme ako s dôvernými.

Aby sme udržali najvyššie štandardy používania internetu, chceme Vás informovať, aké informácie prostredníctvom nášho webu získavame a ako ich používame.

Server logs: Server našej web stránky  zaznamenáva Vašu IP adresu v štandardnom server logu. Naše server login používame na diagnostiku problémov s našim serverom, na určenie, ako je naša web stránka používaná, na vedenie štatistík a ne zlepšovanie jej fungovania. IP logy neobsahuje žiadne z Vašich osobných údajov.

Cookies: Naša web stránka môže používať  "cookies" na kontrolu jej obsahu a monitoring jej návštevnosti.

Údaje z kontaktného formulára: V tomto formulári žiadame uviesť Obchodné meno alebo meno a priezvisko a emailovú adresu osoby, ktorá nás má záujem kontaktovať. Údaje sú zbierané a ukladané len na účely Vášho kontaktovania za účelom prezentácie našej ponuky, overenia nami poskytovaných služieb alebo v inej veci uvedenej v tomto formulári. Pokiaľ sú poskytnuté údaje použité na zasielanie emailov propagujúcich našu spoločnosť alebo informujúcich o ponukách na spoluprácu a nesúhlasíte s ich ďalším zasielaním, vždy môžete takéto zasielanie odmietnuť. Vyplnením nášho kontaktného formulára udeľujete súhlas na spracovanie Vašich údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako i súhlas zasielanie komerčných ponúk a marketingových materiálov.  Spracovateľom osobných údajov je  TGC Corporate Lawyers.

Používaním stránky  www.tgc.eu vyjadrujete svoj súhlas s naším nastavením ochrany súkromia. TGC Corporate Lawyers si vyhradzuje právo zmien tohto nastavenia, pričom informácia o takýchto zmenách bude zverejnená na web stránke v súlade s platnou legislatívou.

Neváhajte nás prosím kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.