Pracovné právo

Naše oddelenie pracovného práva má skúsenosti a odborné znalosti tak slovenského, ako medzinárodného pracovného práva. Naším cieľom je plne pochopiť štruktúru ľudských zdrojov a personálnu politiku našich klientov tak, aby sme boli schopní poskytovať spoľahlivé, konštruktívne a individuálne poradenstvo, ktoré zohľadňuje všetky aspekty daného problému a špecifickosť každého klienta. Podpora, ktorú ponúkame našim klientom v oblasti pracovného práva má za cieľ odstrániť prekážky rozvoja ich podnikania a tento rozvoj podporiť.

Nami poskytované právne služby v oblasti účasť pracovného práva, ponúkame asistenciu v nasledujúcich oblastiach:

Právna podpora v oblasti pracovného práva na dennej báze

Poradenstvo pri uzatváraní pracovných a súvisiacich pomerov

 • Podpora pri vyjednávaní podmienok zmlúv
 • Vypracovanie pracovných zmlúv
 • Vypracovanie manažérskych zmlúv

Poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní

 • Príprava stratégie prepúšťania
 • Poradenstvo pri optimalizácii nákladov na prepúšťanie
 • Analýza rizika sporov z ukončenia prac. Pomerov za účelom jeho minimalizácie
 • Vypracovanie dokumentácie týkajúcej sa ukončenia pracovných pomerov

 

Vypracovanie vnútorných predpisov spoločnosti:

 • Smernice týkajúce sa výkonu práce, odmeňovania, bezpečnosti na pracovisku, atď.
 • Smernice týkajúce sa použitia prostriedkov zo sociálneho fondu
 • Poradenstvo zamerané na prevenciu mobbingu a diskriminácie, na ochranu IT bezpečnosti a nakladania so zvereným majetkom

 

Podpora pri úpravách pracovného času a mzdovo-odmeňovacieho systému

 • Úprava pracovného času podľa potrieb zamestnávateľa
 • optimalizácia mzdových štruktúr a výhod z pohľadu potrieb zamestnávateľa

 

Ochrana obchodného tajomstva a konkurenčné doložky

 • Vypracovanie dohôd o mlčanlivosti (NDA)
 • Vypracovanie konkurenčných doložiek

 

Audit postupov a vedenia zamestnaneckých spisov

 

Zamestnávanie cudzincov

 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a asistencia pri získaní úradných povolení potrebných na zamestnávanie cudzincov;
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a asistencia pri získaní úradných povolení potrebných na k získaniu prechodného pobytu rodín cudzích zamestnancov na Slovensku;
 • podpora pre zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Arménska
 • zabezpečenie získania „ modrej karty EÚ“
 • získanie povolenia na prechodný pobyt
 • získanie povolenia na dlhodobý pobyt v EÚ

 

Vypracovanie smerníc o vyslaní a dočasnom pridelení zamestnancov

 

Podpora reštrukturalizačných procesov vrátane delimitácie zamestnancov

 

 • Vypracovanie postupu delimitácie zamestnancov v zmysle § 28 Zákonníka práce
 • Vypracovanie dohôd o delimitácii
 • Vypracovanie delimitačného protokolu

 

Podpora vo vzťahu k odborom

 • Komunikácia a vyjednávania s odbormi/zástupcami zamestnancov
 • Vypracovanie kolektívnych zmlúv
 • Zastupovanie v súvisiacich právnych sporoch

 

Boja proti diskriminácii a mobbingu

 • Vypracovanie antidiskriminačných a anti-mobbingových smerníc
 • Účasť v anti-mobbingových komisiách v mene zamestnávateľa

 

Zastupovanie klientov pred súdmi, Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny a ďalšími úradmi v súvislosti s pracovným právom

 

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 2 502 033 00
fax. +421 254 645 032
Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.