Pracovné právo

Naše oddelenie pracovného práva má skúsenosti a odborné znalosti tak slovenského, ako medzinárodného pracovného práva. Naším cieľom je plne pochopiť štruktúru ľudských zdrojov a personálnu politiku našich klientov tak, aby sme boli schopní poskytovať spoľahlivé, konštruktívne a individuálne poradenstvo, ktoré zohľadňuje všetky aspekty daného problému a špecifickosť každého klienta. Podpora, ktorú ponúkame našim klientom v oblasti pracovného práva má za cieľ odstrániť prekážky rozvoja ich podnikania a tento rozvoj podporiť.

Nami poskytované právne služby v oblasti účasť pracovného práva, ponúkame asistenciu v nasledujúcich oblastiach:

Právna podpora v oblasti pracovného práva na dennej báze

Poradenstvo pri uzatváraní pracovných a súvisiacich pomerov

 • Podpora pri vyjednávaní podmienok zmlúv
 • Vypracovanie pracovných zmlúv
 • Vypracovanie manažérskych zmlúv

Poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní

 • Príprava stratégie prepúšťania
 • Poradenstvo pri optimalizácii nákladov na prepúšťanie
 • Analýza rizika sporov z ukončenia prac. Pomerov za účelom jeho minimalizácie
 • Vypracovanie dokumentácie týkajúcej sa ukončenia pracovných pomerov

 

Vypracovanie vnútorných predpisov spoločnosti:

 • Smernice týkajúce sa výkonu práce, odmeňovania, bezpečnosti na pracovisku, atď.
 • Smernice týkajúce sa použitia prostriedkov zo sociálneho fondu
 • Poradenstvo zamerané na prevenciu mobbingu a diskriminácie, na ochranu IT bezpečnosti a nakladania so zvereným majetkom

 

Podpora pri úpravách pracovného času a mzdovo-odmeňovacieho systému

 • Úprava pracovného času podľa potrieb zamestnávateľa
 • optimalizácia mzdových štruktúr a výhod z pohľadu potrieb zamestnávateľa

 

Ochrana obchodného tajomstva a konkurenčné doložky

 • Vypracovanie dohôd o mlčanlivosti (NDA)
 • Vypracovanie konkurenčných doložiek

 

Audit postupov a vedenia zamestnaneckých spisov

 

Zamestnávanie cudzincov

 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a asistencia pri získaní úradných povolení potrebných na zamestnávanie cudzincov;
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a asistencia pri získaní úradných povolení potrebných na k získaniu prechodného pobytu rodín cudzích zamestnancov na Slovensku;
 • podpora pre zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Arménska
 • zabezpečenie získania „ modrej karty EÚ“
 • získanie povolenia na prechodný pobyt
 • získanie povolenia na dlhodobý pobyt v EÚ

 

Vypracovanie smerníc o vyslaní a dočasnom pridelení zamestnancov

 

Podpora reštrukturalizačných procesov vrátane delimitácie zamestnancov

 

 • Vypracovanie postupu delimitácie zamestnancov v zmysle § 28 Zákonníka práce
 • Vypracovanie dohôd o delimitácii
 • Vypracovanie delimitačného protokolu

 

Podpora vo vzťahu k odborom

 • Komunikácia a vyjednávania s odbormi/zástupcami zamestnancov
 • Vypracovanie kolektívnych zmlúv
 • Zastupovanie v súvisiacich právnych sporoch

 

Boja proti diskriminácii a mobbingu

 • Vypracovanie antidiskriminačných a anti-mobbingových smerníc
 • Účasť v anti-mobbingových komisiách v mene zamestnávateľa

 

Zastupovanie klientov pred súdmi, Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny a ďalšími úradmi v súvislosti s pracovným právom

 

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 254 630 457
fax. +421 254 645 032

Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.