Spolupráca

TGC Corporate Lawyers je majetkovo prepojená s Crowe, účtovnou a business consulting spoločnosťou a s Contract Administration, spoločnosťou zameranou na HR a mzdové účtovníctvo, ktoré majú svoje kancelárie tak v Poľsku, ako i Českej Republike a na Slovensku.

Spoločnými silami tak poskytujeme klientom konštruktívne riešenia interdisciplinárnej povahy a radíme im  i nad rámec právnych aspektov.  Poskytujeme našim klientom podporu v každej etape ich činnosti, bez ohľadu na to,  aké výzvy predstavuje oblasť, v ktorej pôsobia.

TGC Corporate Lawyers ako jediná poľská advokátska kancelaria  získala  Lexcel akreditáciu – značku kvality  Law Society za excelentný management a starostlivosť o klientov v právnickej kancelárii.

Implementovali sme aj ISO štandard v bezpečnosti a management dôverných údajov (certifikácia od TUV Nord Polska a DNV).

Naše členstvo v Medzinárodnej Asociácii Advokátov vytvára kontinuálnu podporu pre výmenu skúsenosti medzi právnikmi z celého sveta.  TGC Corporate Lawyers bolo zaradené aj do Legal 500 directory.

TGC úzko spolupracuje s advokátskymi kanceláriami v iných krajinách, predovšetkým vo Veľkej Británii, Nemecku, Holandsku, Taliansku a Francúzsku. Takáto spolupráca nám umožňuje úspešne a hladko manažovať cezhraničné projekty a reagovať na neustále meniace sa potreby našich klientov.

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.