Bartłomiej Urbanek

tel: +48 22 295 33 08
burbanek@tgc.eu
Senior Associate, Advokát

Od roku 2014 je členom našej organizácie.

SKÚSENOSTI:

  • Príprava ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a účasť na rokovaniach o zmluvách týkajúcich sa predaja a implementácie softvéru ERP;
  • Analýza aspektov duševného vlastníctva v obchodných zmluvách, analýza efektívnosti prenosu autorských práv v dohodách o spolupráci medzi spoločnosťami z oblasti IT, ktoré majú svoje sídlo v rôznych právnych režimoch (USA a členské štáty EÚ);
  • Vykonávanie analýz dohôd týkajúcich sa vyradenia práv priemyselného vlastníctva vrátane patentov na vynálezy;
  • Due diligence spoločnosti z hľadiska riadenia duševného vlastníctva;
  • Súčasné služby poskytované spoločnostiam v oblasti duševného vlastníctva - registrácia / predĺženie ochranných práv ochranných známok;
  • Právne zastúpenie v obchodných sporových konaniach pred spoločnými súdmi a rozhodcovskými súdmi vrátane zastupovania pred Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, Štokholmskej obchodnej komory v Štokholme a Rozhodcovským súdom v
  • Národnej obchodnej komore (KIG) vo Varšave.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.