Grzegorz Witczak

tel: +48 22 295 33 19
gwitczak@tgc.eu
Riaditeľ odboru obchodného práva, advokát

Od roku 2011 je členom našej organizácie.

SKÚSENOSTI:

  • Príprava a prerokovanie obchodných zmlúv (vrátane zmlúv o distribúcii, licenčných zmlúv, zmlúv o poskytovaní služieb, dohôd o spoločnom podnikaní, zmlúv o spolupráci pre spoločnosti z oblasti automobilového priemyslu, FMCG, elektroniky, telekomunikácií, chemického, bezpečnostného a odevného priemyslu), hotely, FMCG, odvetvia odevov a šperkov;
  • Poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže pokiaľ ide o blokové výnimky v automobilovom odvetví, formovanie cenovej politiky, distribučné siete, ako aj vertikálne a horizontálne dohody;
  • Poradenstvo v oblasti zákona o ochrane spotrebiteľa, príprava interných postupov týkajúcich sa transakcií zahŕňajúcich spotrebiteľov vrátane postupov podávania sťažností;
  • Vyjednávanie nájomného alebo nájomných zmlúv vrátane komerčného prenájmu komerčných a kancelárskych priestorov;
  • Poradenstvo v oblasti realitných transakcií vrátane prípravy a vyjednávania dokumentácie súvisiacej s investičným procesom;
  • Poradenstvo v oblasti realizácie investícií do infraštruktúry pre zákazky z oblasti inžinierstva a dizajnu;
  • Vykonávanie právnych auditov spoločností a nehnuteľností počas procesov fúzií a akvizícií a transakcií s nehnuteľnosťami;
  • Poradenstvo v oblasti súdnych sporov týkajúcich sa občianskeho a nehnuteľného práva.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K. môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.