Audyt prawny / due diligence prawne

Audyt prawny / due diligence prawne

Audyt prawny / due diligence prawne to usługa polegająca na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów, które pozwala na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z nimi związanych.

Audyt prawny dostarcza szczegółowych informacji na temat stanu prawnego przedsiębiorstwa i zgodności procedur oraz dokumentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi (compliance). Pozwala ocenić poprawność prowadzenia interesów firmy, jej rentowność, podjęte przez przedsiębiorcę / osobę prawną ryzyka oraz szanse na rozwój. Służy także poprawie bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

W jakich sytuacjach stosuje się audyt prawny?

Due dilligence najczęściej prowadzi się w przypadku transakcji sprzedaży podmiotów lub ich aktywów (np. akcji), reorganizacji lub uporządkowania struktur spółki, podczas wejścia na giełdę papierów wartościowych czy w sytuacji objęcia funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek. Audyt prawny znajduje zastosowanie także w przypadku wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w firmie. Pozwala zapewnić transparentność działalności spółki i jej organów oraz ocenić rentowność podjętych działań i zawartych umów.

Audyt prawny - zakres

Zakres audytu prawnego każdorazowo określony jest potrzebami organizacji i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot oraz okoliczność, na czyje zlecenie przeprowadzane jest badanie.

Audyt prawny może być:

 • kompleksowy, tj. obejmować całościową analizę danych spółki lub grupy spółek, we wszelkich jej aspektach
 • częściowy – w zakresie poszczególnych obszarów, zagadnień lub ram czasowych.

Przykładowe obszary audytu prawnego:

 • Badanie i analiza podstawowych dokumentów założycielskich spółki i składania przez spółkę podstawowych dokumentów zapewniających zgodność z prawem handlowym (protokoły zgromadzeń Wspólników), jak również ustalających strukturę organizacyjną spółki.
 • Pełna analiza struktury właścicielskiej / kapitałowej oraz spraw korporacyjnych (analiza umowy Spółki, uchwał NZW oraz uchwał Zarządu, regulaminów, dokumentów rejestracyjnych), jak również prawidłowości działań Spółki w zakresie obowiązków rejestrowych (już zgłoszonych, oczekujących na zgłoszenie), analiza treści wpisów do KRS.
 • Analiza księgi uchwał / księgi protokołów pod kątem jej rzetelności oraz prawidłowości prowadzenia.
 • Przegląd i analiza zawartych kontraktów i umów handlowych, w tym w zakresie finansowania zewnętrznego oraz ze środków Unii Europejskiej, pod kątem prawidłowości oraz ryzyk związanych z tymi zapisami oraz przepisów wykonawczych (wewnętrznych) do tych umów.
 • Badanie istnienia lub nieistnienia podstawowych dokumentów ustalających zasady funkcjonowania poszczególnych działów w spółce i ich zakresy odpowiedzialności (istnienie lub brak podstawowych regulaminów i procedur w spółce).
 • Audyt zobowiązań umownych i istnienia prawidłowych umów handlowych (wstępne badanie sposobu składania zamówień, istnienia/bądź braku umów o współpracy, zakupie usług, zakupie towarów, umów dostaw, umów dystrybucyjnych i ewentualnie sieci dystrybucyjnej) w celu stwierdzenia zgodności z prawem i zasadami dla nieuczciwej konkurencji poprzez ewentualne wyeliminowanie klauzul niedozwolonych.
 • Audyt umów z zakresu prawa pracy, ich istnienia bądź braku, stosowanej polityki zatrudnienia i typu zawieranych umów.
 • Audyt polityk pracowniczych, w tym weryfikacja stosowania polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu oraz procedury do zgłaszania zaistniałych zdarzeń bądź nieprawidłowości.
 • Audyt ochrony i możliwości ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, istnienia bądź braku i możliwości zarejestrowania oznaczeń produktów jako znaków towarowych, oznaczeń firmy jako znaków towarowych, innej własności przemysłowej i intelektualnej.
 • Audyt stosunków własnościowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, umów i opłat.
 • Analiza zobowiązań spółki, ewentualnych sporów sądowych / postępowań administracyjnych, w których uczestniczy badany podmiot.
 • Analiza księgowa / podatkowa spółki.
 • Audyt przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

Etapy audytu prawnego

Przeprowadzenie due dilligence prawnego składa się z kilku etapów:

1. Gromadzenie dokumentacji

 • Ten etap wymaga dla swej skuteczności pełnej współpracy ze strony wszystkich działów badanego podmiotu. Po sporządzeniu listy niezbędnych dokumentów, podmiot badany winien przekazać do badania wszelkie dokumenty – w szczególności te negatywne dla spółki. Bowiem jedynie całościowa ocena danego zagadnienia czynić będzie audyt efektywnym.

2. Etap analityczny

 • Szczegółowa analiza zgromadzonych dokumentów

3. Etap nadzorczy

 • Ta część audytu związana jest z opracowaniem i wdrożeniem określonych procedur naprawczych, minimalizacją ryzyka działalności oraz sporządzeniem określonych wzorców dokumentów do wprowadzenia.

Dopiero zakończenie ostatniego etapu i prowadzenie regularnych działań kontrolnych skutkuje odpowiednią minimalizacją ryzyka naruszeń prawa i zapewnia dostosowanie działań do wymogów stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub stawiane przez organy certyfikujące / kontrahentów.

Audyt prawny – najważniejsze korzyści

Przeprowadzony właściwie audyt prawny niesie za sobą wiele korzyści i oszczędności. Pozwala, m.in. na:

 • redukcję ryzyka zapłaty kar administracyjnych i/ lub grzywien karnych, odszkodowań cywilnych lub dodatkowych opłat administracyjnych;
 • uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych przez stosowne organy, w tym np. w zakresie koncesji, licencji, zezwoleń, działalności finansowej i wypełniania przez podmiot obowiązków z nią związanych lub dotyczących odpowiedzialności osobistej członków zarządu;
 • wyeliminowanie z wzorców umów z kontrahentami niedozwolonych zapisów umownych, których stosowanie naraża spółkę na znaczną odpowiedzialność finansową;
 • w umowach z kontrahentami doprecyzowanie zapisów niejasnych bądź takich, które na skutek wadliwego zapisu grożą odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki lub przewidują nałożenie kar umownych;
 • wprowadzenie umów ramowych oraz zapisów – w umowach, w tym w umowie spółki – bardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa niż przepisy powszechnie obowiązujące, a możliwe do wprowadzenia;
 • rejestrację znaków graficznych, wzorów przemysłowych oraz patentów umacniających pozycję firmy na rynku oraz zapewniających większą rozpoznawalność;
 • zabezpieczenie praw autorskich oraz praw spółki, w tym tajemnicy handlowej po wygaśnięciu umów z kontrahentami, pracownikami;
 • stworzenie wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych, korporacyjnych;
 • stworzenie niezbędnych procedur i uzyskanie certyfikacji, np. w zakresie bezpieczeństwa informacji – ISO 27001.

Korzyści wynikające z audytu prawnego spółki zdecydowanie poprawiają komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot .


Audyt prawny - zapytaj o usługę: contact@tgc.eu

 


Zobacz także: Kiedy warto przeprowadzić audyt prawny?

Oddziały w Polsce
Warszawa
TGC Corporate Lawyers
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
tel. +48 22 295 3300
fax.
Oddziały w Polsce
Wrocław
TGC Corporate Lawyers
ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław, Polska
tel. +48 71 733 1300
fax.
Oddziały w Polsce
Kraków
TGC Corporate Lawyers
ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków, Polska
tel. +48 12 334 9100
fax.
Oddziały w Polsce
Łódź
TGC Corporate Lawyers
ul. Nawrot 114
90-029 Łódź, Polska
tel. +48 42 671 8560
fax.
Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a nasz specjalista niezwłocznie się z Tobą skontaktuje i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

* pola wymagane.
Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.