Ochrona sygnalistów
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Ochrona sygnalistów


Ochrona sygnalistów – kancelaria prawna TGC

Uchwalona w 2019 r. dyrektywa UE nałożyła na pracodawców obowiązek wdrożenia i stosowania procedur związanych z ochroną tzw. sygnalistów, (z ang. whistleblower), czyli osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego w zakładach pracy. Część firm miała zostać objęta tym obowiązkiem już 17 grudnia 2021 roku.

Ochrona sygnalistów – jakie działania należy podjąć?

Do czasu wejścia w życie ustawy firmy są zobligowane do podjęcia następujących działań, takich jak:

 • stworzenie i wdrożenie kanału zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć wewnątrz organizacji,
 • przygotowanie procedur -systemu opisującego zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz przechowywanie ich przez określony ustawą czas,
 • zapewnienie sygnalistom rzeczywistej ochrony (m.in. ochrony ich danych oraz ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi),
 • wyznaczenie osoby lub jednostki organizacyjnej, której powierzona zostanie opieka nad systemem zgłaszania naruszeń oraz, która zajmie się planowaniem działań następczych.

ZOBACZ TAKŻE

Sygnaliści – wewnętrzne kanały zgłoszeń

Ochrona sygnalistów – sankcje za brak wdrożenia procedur

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią obowiązku wdrożenia wymaganych procedur lub wprowadzą rozwiązania niezgodne z postanowieniami projektowanej ustawy grożą poważne konsekwencje:

 • Kara grzywny
 • Kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat trzech

Dowiedz się więcej: Sankcje za brak procedur lub ujawnienie nieprawdziwych informacji

Wdrożenie ochrony sygnalistów – jak możemy pomóc?

W celu zagwarantowania należytego wdrożenia procedur z zakresu ochrony sygnalistów i przygotowania kanałów służących zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć w organizacji, oferujemy kompleksowe we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji, jak również w zakresie audytów działalności przedsiębiorstw oraz tworzeniu i dostosowaniu wymaganych procedur. Pomagamy organizacjom działającym w grupach kapitałowych, małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym i non-profit oraz spółkom publicznym.

Ochrona sygnalistów – zakres usługi TGC Corporate Lawyers:

 • opracowanie procedury zgodnej z Dyrektywą o sygnalistach oraz z przepisami ustawy krajowej, przy uwzględnieniu struktury danego przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie szkoleń (także e-szkoleń) dla pracowników organizacji klienta z zakresu zasad zgłaszania nieprawidłowości (oferta obejmuje także przygotowanie prezentacji i omówienie z pracownikami założenia procedury zgłaszania nieprawidłowości),
 • zapewnienie doradztwa w zakresie ustanowienia wewnętrznego kanału informowania o naruszeniach oraz opracowanie wzoru rejestru zgłoszeń,
 • doradztwo przy wyborze wewnętrznego „compliance officer” w organizacji, czyli osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie, rejestrowanie oraz analizowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości,
 • opracowanie wewnętrznego „podręcznika”, w którym eksperci TGC nie tylko opiszą zasady postępowania ze zgłoszeniami, ale wskażą też, które zasady bezpieczeństwa powinny zostać wdrożone w organizacji w celu zapewnienia rzeczywistej ochrony danych sygnalistów,
 • audyt prawny działalności podmiotu obowiązanego pod kątem zgodności z nowymi regulacjami.
HR support

Webinar: Sygnaliści – jak wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości?

Ochrona sygnalistów – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa