Bartłomiej Urbanek

tel: +48 22 295 33 08
burbanek@tgc.eu
Senior Associate, Advokát

Od roku 2014 je členom našej organizácie.

SKÚSENOSTI:

  • Príprava ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a účasť na rokovaniach o zmluvách týkajúcich sa predaja a implementácie softvéru ERP;
  • Analýza aspektov duševného vlastníctva v obchodných zmluvách, analýza efektívnosti prenosu autorských práv v dohodách o spolupráci medzi spoločnosťami z oblasti IT, ktoré majú svoje sídlo v rôznych právnych režimoch (USA a členské štáty EÚ);
  • Vykonávanie analýz dohôd týkajúcich sa vyradenia práv priemyselného vlastníctva vrátane patentov na vynálezy;
  • Due diligence spoločnosti z hľadiska riadenia duševného vlastníctva;
  • Súčasné služby poskytované spoločnostiam v oblasti duševného vlastníctva - registrácia / predĺženie ochranných práv ochranných známok;
  • Právne zastúpenie v obchodných sporových konaniach pred spoločnými súdmi a rozhodcovskými súdmi vrátane zastupovania pred Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, Štokholmskej obchodnej komory v Štokholme a Rozhodcovským súdom v
  • Národnej obchodnej komore (KIG) vo Varšave.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.