Magdalena Wilkoszewska

tel: (22) 295-33-58
mwilkoszewska@tgc.eu
Právny poradca

Od roku 2013 je členom našej organizácie.

SKÚSENOSTI:

  • Príprava a prerokovanie obchodných zmlúv vrátane distribučných dohôd, dohôd o spoločnom podnikaní, dohôd o dodávkach a predaji;
  • Konzultácie v oblasti práva hospodárskej súťaže vrátane posúdenia súladu prijatých opatrení s platným zákonom o hospodárskej súťaži, ako aj s ohľadom na obchodnú a cenovú politiku.
  • Vyjednávanie nájomného alebo nájomných zmlúv vrátane prenájmu komerčných a kancelárskych priestorov;
  • Príprava a prerokovanie dohôd týkajúcich sa spracovávania a ochrany osobných údajov;
  • Príprava a implementácia všeobecných podmienok predaja a poskytovania služieb;
  • Poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, najmä príprava dokumentácie týkajúcej sa nadobúdania, rozdelenia, transformácie a likvidácie spoločností;
  • Vykonanie právnej Due Diligence v súvislosti s investičnými zmluvami a akvizíciami spoločností zahraničnými investormi;
  • Komplexná právna pomoc v oblasti transakcií s nehnuteľnosťami, najmä povinná starostlivosť, analýza možnosti rozvoja nehnuteľnosti z právneho hľadiska a príprava návrhov predaja, obchodných nájomných a nájomných zmlúv;
  • Zastupovanie klientov pred súdmi všetkých prípadov v obchodných a občianskych prípadoch.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.