21.10.2020 Prawo gospodarcze

Webinar: Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane


W jakich sytuacjach można dochodzić roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane i jak przygotować się do tego procesu? Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z egzekwowaniem praw w przypadku niewykonania prac budowlanych, wykonania wadliwego lub niezgodnego z umową.

Data webinaru: 29 października 2020,
Godzina webinaru: 11:00 – 11:45

Umowy o roboty budowlane określają obowiązki wykonawcy i inwestora, obejmujące rozpoczęcie, realizację i zakończenie inwestycji budowlanej. Nierzadko jednak zdarza się, że któraś ze stron umowy nie dopełni wszystkich wynikających z niej zobowiązań. Jak skutecznie domagać się wypełnienia postanowień umowy, usunięcia wad lub rekompensaty? Jakie kroki prawne może podjąć inwestor lub wykonawca?

Podczas webinaru omówiliśmy zasady i rodzaje roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane, możliwość polubownego rozwiązania sporu oraz proces egzekucji roszczeń.

Agenda:

  • Dochodzenie roszczeń – aspekty ogólne
  • Strony postępowania sądowego z uwzględnieniem struktury konsorcjum
  • Rodzaje powództw
  • Roszczenia inwestora z tytułu wadliwego wykonania obiektu lub wykonania obiektu niezgodnie z umową
  • Zabezpieczenie roszczeń z umów o roboty budowlane
  • Polubowne rozwiązywanie sporów z umów o roboty budowlane
  • Egzekucja roszczeń

Udział w wydarzeniu był bezpłatny i odbył się w języku polskim.

Prelegent:

Paweł Góra
Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa