5.10.2022 Prawo spółek

Webinar: Nowelizacja KSH – prawo holdingowe


13 października 2022 roku weszła w życie jedna z większych dotychczas nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Nowe przepisy wprowadziły między innymi regulacje dotyczące prawa holdingowego, tj. grupy spółek, które w ramach jednej strategii realizują wspólny interes. 

Jakie są główne założenia prawa holdingowego i jakie kwestie powinna zbadać spółka, przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w grupie spółek? A przede wszystkim jaki jest cel i korzyści dla spółek, które zdecydują się skorzystać z nowych przepisów prawa holdingowego? 

Data webinaru: 20 października 2022 (czwartek)
Godzina: 11:00 – 12:00
Język: polski

Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers zapraszają do obejrzenia nagrania z webinaru „Nowelizacja KSH – Prawo Holdingowe”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia spółek założenia związane z uczestnictwem w grupach spółek.

Zobacz także: Webinar: Nowelizacja KSH – nowe regulacje dotyczące członków zarządu spółek z o.o.

Nowe prawo holdingowe i grupy spółek – agenda webinaru

 • Ogólne założenia nowych przepisów KSH:
  • cel wprowadzenia przepisów o grupach spółek
  • zakres regulacji grupy spółek
  • które podmioty nie mogą skorzystać z prawa holdingowego?
 • Kto może skorzystać z prawa holdingowego?
  • podstawowe definicje prawa holdingowego
  • decyzje o uczestnictwie w grupie spółek
  • obowiązek ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek
 • Uprawnienia spółek dominujących uczestniczących w grupach spółek
  • funkcja wiążących poleceń i jej elementy
  • odpowiedzialność spółek dominujących
 • Odpowiedzialność organów spółek zależnych
  • odmowa wykonania wiążącego polecenia
  • odpowiedzialność za wykonanie wiążącego polecenia
  • nowe obowiązki zarządu spółek zależnych
 • Rada nadzorcza w prawie holdingowym
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek
  • nowe uprawnienia rad nadzorczych
 • Uprawnienia wspólników spółek uczestniczących w grupie spółek
  • przymusowy wykup udziałów
  • powództwo o naprawienie szkody związanej z obniżeniem wartości udziałów.
 • Ustanie uczestnictwa w grupie spółek
  • decyzja o ustaniu uczestnictwa w grupie spółek.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Aby pobrać nagranie webinaru, należy wyrazić zgodę marketingową i zarejestrować się.

Prelegenci:


Michał Frąckowiak Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers
Karolina Piątek Junior Associate
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa