5.10.2022 Prawo spółek

Webinar: Nowelizacja KSH – prawo holdingowe


13 października 2022 roku weszła w życie jedna z większych dotychczas nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Nowe przepisy wprowadziły między innymi regulacje dotyczące prawa holdingowego, tj. grupy spółek, które w ramach jednej strategii realizują wspólny interes. 

Jakie są główne założenia prawa holdingowego i jakie kwestie powinna zbadać spółka, przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w grupie spółek? A przede wszystkim jaki jest cel i korzyści dla spółek, które zdecydują się skorzystać z nowych przepisów prawa holdingowego? 

Data webinaru: 20 października 2022 (czwartek)
Godzina: 11:00 – 12:00
Język: polski

Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers zapraszają do obejrzenia nagrania z webinaru „Nowelizacja KSH – Prawo Holdingowe”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia spółek założenia związane z uczestnictwem w grupach spółek.

Zobacz także: Webinar: Nowelizacja KSH – nowe regulacje dotyczące członków zarządu spółek z o.o.

Nowe prawo holdingowe i grupy spółek – agenda webinaru

 • Ogólne założenia nowych przepisów KSH:
  • cel wprowadzenia przepisów o grupach spółek
  • zakres regulacji grupy spółek
  • które podmioty nie mogą skorzystać z prawa holdingowego?
 • Kto może skorzystać z prawa holdingowego?
  • podstawowe definicje prawa holdingowego
  • decyzje o uczestnictwie w grupie spółek
  • obowiązek ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek
 • Uprawnienia spółek dominujących uczestniczących w grupach spółek
  • funkcja wiążących poleceń i jej elementy
  • odpowiedzialność spółek dominujących
 • Odpowiedzialność organów spółek zależnych
  • odmowa wykonania wiążącego polecenia
  • odpowiedzialność za wykonanie wiążącego polecenia
  • nowe obowiązki zarządu spółek zależnych
 • Rada nadzorcza w prawie holdingowym
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek
  • nowe uprawnienia rad nadzorczych
 • Uprawnienia wspólników spółek uczestniczących w grupie spółek
  • przymusowy wykup udziałów
  • powództwo o naprawienie szkody związanej z obniżeniem wartości udziałów.
 • Ustanie uczestnictwa w grupie spółek
  • decyzja o ustaniu uczestnictwa w grupie spółek.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Aby pobrać nagranie webinaru, należy wyrazić zgodę marketingową i zarejestrować się.

Prelegenci:

Michał Frąckowiak
Senior Associate
TGC Corporate Lawyers

Karolina Piątek
Junior Associate
TGC Corporate Lawyers


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa