28.09.2020 Prawo pracy

Webinar: Rozwiązanie umowy o pracę


Pandemia koronawirusa odcisnęła mocne piętno na rynku pracy, a najbliższe miesiące mogą być równie trudne dla wielu firm. Na co powinny zwrócić uwagę podmioty, które staną przed koniecznością redukcji zatrudnienia i jak przygotować się do tego procesu?

Odbył się bezpłatny webinar dla pracodawców poświęcony najważniejszym zagadnieniom z zakresu rozwiązywania umów o pracę. 

Data webinaru: 8 października 2020 (czwartek) 
Godzina: 11:00 – 11:45

Podczas webinaru omówimy poszczególne tryby rozwiązania umowy o pracę, tj. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem przez jedną ze stron, jak również bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Poruszymy również kwestię formalnych wymogów, jakie muszą spełniać dokumenty, na podstawie których rozwiązaniu ulegnie stosunek pracy. Zaprezentowane zostanie także zagadnienie indywidualnego zwolnienia pracownika z pracy na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych oraz związanych z tym obowiązków leżących po stronie pracodawcy.

Agenda:

  • Tryby rozwiązania umowy o pracę przewidziane w kodeksie pracy
  • Wymagania formalne dotyczące rozwiązania stosunku pracy
  • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – zwolnienia indywidualne na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
  • Obowiązki pracodawców rozwiązujących umowy o pracę

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Webinar będzie prowadzony w języku polskim.

Prelegentka:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa