7.07.2020 Prawo gospodarcze

Webinar: Zamówienia publiczne w czasie COVID-19


Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele obszarów gospodarki, także zamówienia publiczne. Jakie możliwości zabezpieczenia swoich interesów mają zamawiający i wykonawcy umów na mocy przepisów wprowadzanych przez tzw. Tarcze Antykryzysowe, a w szczególności przez Tarczę 4.0?

Tarcze Antykryzysowe, a zwłaszcza Tarcza 4.0 wprowadziły zmiany w prawie zamówień publicznych, które odnoszą się do sytuacji, kiedy z powodu pandemii COVID-19 nie jest możliwe lub utrudnione jest należyte wykonanie umowy. Nowe regulacje dotyczą, m.in. obowiązku zmiany umowy, kiedy jej realizacja nie może dojść do skutku oraz czasowego zawieszenia potrącania kar umownych. Na mocy nowych przepisów przedsiębiorcy – w określonych przypadkach – zostali także upoważnieni do zamawiania usług lub towarów z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych (PZP), a także zostały uregulowane kwestie roszczeń między stronami umowy o zamówienie publiczne.

14 lipca 2020 zorganizowaliśmy webinar podczas którego opowiedzieliśmy, jakie rozwiązania dotyczące zamówień publicznych wprowadziły Tarcze Antykryzysowe i jak je stosować w praktyce.

Data webinaru: 14 lipca 2020
Godzina:
11:00 – 11:45

Agenda:

  • Zamówienie publiczne – COVID-19 jako siła wyższa
  • Wyłączenie stosowania przepisów PZP
  • Zmiany dotyczące wadium i zabezpieczeń w czasie epidemii
  • Obowiązek informacyjny stron umowy
  • Zmiana umów w obliczu COVID-19
  • Kary umowne
  • Zamówienia publiczne – konsorcjum

Prelegent:

Paweł Góra
Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa