Nasz zespół


Kluczowi członkowie zespołu

Magdalena Wilkoszewska

Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny

W naszej organizacji od 2013

DOŚWIADCZENIE:

 • Doradztwo w zakresie struktury zatrudnienia, w tym nietypowe formy zatrudnienia, m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne;
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w tym m.in. zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, outsourcing pracowników,
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę;
 • Opracowywanie wewnętrznych dokumentów zakładowych w tym regulaminów pracy i wynagradzania, polityk antydyskryminacyjnych, polityk dotyczących monitoringu pracowników i prywatności;
 • Doradztwo w sytuacji wystąpienia wypadków przy pracy, m.in. postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczeniami pracowników,
 • Doradztwo w zakresie legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich
 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawnych dotyczących delegowania cudzoziemców do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę;
 • Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.
 • Opracowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych w tym umów dystrybucyjnych, umów typu joint-venture, umów dostawy i sprzedaży
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji w tym ocenia zgodności podjętych działań z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji oraz doradztwo w zakresie polityki handlowej i cenowej
 • Negocjowanie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, w tym najmu komercyjnego powierzchni handlowych oraz biurowych
 • Opracowywanie i negocjowanie oraz umów związanych o przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
 • Opracowywanie i wdrażanie ogólnych warunków sprzedaży oraz świadczenia usług
 • Doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych w szczególności opracowywanie dokumentacji w zakresie przejęcia, podziału oraz przekształcenia spółek oraz likwidacji spółek
 • Przygotowywanie analiz prawnych typu due diligence w związku z umowami inwestycyjnymi i przejęciami spółek przez zagranicznych inwestorów
 • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawnego obrotu nieruchomościami, w szczególności analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence), analizowanie pod kątem prawnym możliwości zagospodarowania nieruchomości oraz opracowywanie projektów umów sprzedaży, najmu komercyjnego oraz dzierżawy
 • Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych

Dołącz do naszego zespołu

Jesteśmy stabilnym pracodawcą, stawiającym na dobrą atmosferę pracy. Tworzymy różnorodny zespół o uzupełniających się kompetencjach. Sprawdź, dlaczego warto do nas dołączyć!

Jesteśmy częścią Grupy Advartis
oferującej kompleksowe usługi dla biznesu

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa