Corporate Secretary

Corporate Secretary oddelenie TGC poskytuje našim klientom podporu v Poľsku, Českej Republike i na Slovensku v každej fáze ich podnikateľskej činnosti, od ich momentu ich vstupu na trh počas celého cyklu ich existencie.  Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti im poskytujeme služby na pravidelnej, ale aj ad hoc báze.

 

Naše Corporate Secretary služby zahŕňajú:

 • Zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek,
 • Predaj obchodných podielov v registrovaných spoločnostiach (shelf companies)
 • Vypracovanie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín a stanov spoločností
 • Zastupovanie voči všetkým štátnym a samosprávnym orgánom v procese zakladania
 • Príprava podkladov pre riadne a mimoriadne valné zhromaždenia, vrátane:
 • - asistencie pri zvolávaní orgánov spoločnosti,
 • -Zastupovanie spoločníkov/akcionárov na zasadnutí orgánov spoločnosti,
 • -Vypracovanie pozvánok, zápisníc, plnomocenstiev,
 • -Zmeny zakladateľských dokumentov,
 • -Zabezpečenie zápisu zmien na Obchodnom registri,
 • -Menovanie a odvolávanie členov orgánov spoločnosti,
 • -Zvyšovanie a znižovanie základného imania,

 

 • Príprava rozhodnutí predstavenstiev a dozorných rád,
 • Zmeny sídla,
 • Vedenie spisu korporátnej agendy klienta,
 • Spolupráca s daňovým poradcom a notárom,
 • Preberanie pošty v mene klienta v sídle vedenom v sídle TGC,
 • Podpora vnútorných procesov klienta,
 • Likvidácia a výmaz spoločností.

 

 

 

 

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 254 630 457
fax. +421 254 645 032

Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.