Artur Rogozik

tel: +48 71 733 13 16
arogozik@tgc.eu
Partner, Právny poradca

Od roku 1998 je členom našej organizácie.

SKÚSENOSTI:

  • Poradenstvo pre domácich a zahraničných investorov, ako aj právnu pomoc pri vytváraní spoločností a partnerstiev, fúziách, rozdeleniach a akvizíciách spoločností a financovaní takýchto transakcií;
  • Regulačné otázky vyplývajúce z rôznych právnych predpisov, napr. z geologického a ťažobného práva, ako aj energetického práva;
  • Právna pomoc zahraničným investorom vrátane náležitej starostlivosti, príprava transakčných dokumentov, ako aj získanie súhlasu prezidenta Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK) v Poľsku;
  • Úplná právna pomoc pri vytváraní združenia zamestnávateľov zloženého z najväčších poľských a zahraničných spoločností, ktoré skúmajú alebo ťažia ropu alebo plyn v Poľsku;
  • Právna pomoc zahraničným investorom pri vytváraní transakčných štruktúr vrátane nadobúdania priemyselných a obchodných nehnuteľností.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.