9.08.2023 Biznes

Prezydent podpisał ustawę o KSeF


Ustawa o KSeF została podpisana przez Prezydenta. Za niecały rok e-fakturowanie stanie się obowiązkowe. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w swojej organizacji.

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Termin ten nie dotyczy jednak przedsiębiorców zwolnionych z VAT, głównie sektora MŚP. Dla tych podmiotów e-fakturowanie za pomocą KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

KSeF to narzędzie umożliwiające wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Każda e-faktura wygenerowana przez KSeF będzie oznaczona unikatowym numerem identyfikacyjnym. Potwierdzi to wprowadzenie jej do obiegu prawnego. Dokumenty te będą przechowywane w systemie przez 10 lat. Z tego powodu nie będzie już konieczne wystawianie duplikatów faktur. Z drugiej strony skomplikowaniu ulegnie procedura korygowania e-faktur oraz wysyłania załączników do faktur.

Fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w formacie xml zgodnym ze strukturą e-Faktury FA(2). Wzór ten można znaleźć na platformie ePUAP w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Każda e-faktura wystawiona w niezgodnym formacie będzie odrzucana przez system. Tak samo system postąpi z e-fakturami, w których brakować będzie informacji bądź danych określonych w schemie FA(2) jako obligatoryjne.

Wystawianie e-faktur za pomocą centralnej bazy jaką jest KSeF oznacza, że administracja skarbowa będzie miała natychmiastowy wgląd w wystawiane przez przedsiębiorców dokumenty.

Przedsiębiorcom został niecały rok na wdrożenie KSeF. Implementacja systemu wiąże się z wieloma zmianami w organizacji i wymaga gruntownego przygotowania.

Jakie sankcje przewiduje ustawodawca za niewywiązanie się z obowiązków związanych z KSeF?

Za niewywiązanie się z obowiązków związanych z KSeF na podmioty może być nałożona kara pieniężna. Zagrożone sankcjami jest np.:

  • wystawienie e-faktury poza KSeF
  • wystawianie e-faktury niezgodnej z aktualnym formatem
  • niewygenerowanie e-faktury w terminie

Ważne: Kary za niedopełnienie obowiązków w zakresie KSeF będą nakładane dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Kiedy rozpocząć proces wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe za niecały rok. Przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu już teraz. Przejście na KSeF to dosyć skomplikowany proces, który niesie za sobą wiele zmian dla organizacji.

Pobierz nagranie z naszego webinaru, by dowiedzieć się jak przygotować organizację na wdrożenie KSeF.

Jak możemy pomóc?

Prowadzimy wsparcie przedsiębiorców wdrażających KSeF. W jego ramach:

  • dokonujemy audytu dokumentacji wewnętrznej dotyczącej procedur sprzedaży i fakturowania
  • sporządzamy projekty regulacji wewnętrznych dotyczących sprzedaży i fakturowania bądź dostosowujemy istniejące dokumenty do wymogów KSeF
  • organizujemy i prowadzimy szkolenia i warsztaty dotyczące implementacji i wykorzystywania KSeF

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa