Motoryzacja
icon5

Bankowość i finanse


Z doradztwa prawnego kancelarii TGC korzystają zarówno instytucje finansujące, jak również podmioty finansowane. Nasi prawnicy zapewniają wsparcie prawne klientom na każdym etapie procesu pozyskiwania kapitału. Dzięki temu po stronie klienta zmniejsza się ryzyko prawne i możliwa jest optymalizacja ich kosztów i czasu.

Obsługa prawna z obszaru finansów – przykładowe obszary wsparcia:


Projekty finansowe

 • Reprezentacja w kwestiach prawnych we wszelkich rodzajach transakcji, między innymi takich jak:
  • Finansowanie nabycia nieruchomości
  • Pożyczki, kredyty i produkty kredytowe
  • Kredyty konsorcjalne
  • Finansowanie i leasing aktywów
  • Zapewnianie zabezpieczeń finansowych i prawnych transakcji i kredytów
  • Prowadzenie transakcji nabycia aktywów oraz transakcji M&A i obsłudze prawnej projektów finansowych
  • Obsługa prawna transakcji finansowania kapitałowego
 • Doradztwo w kwestiach prawnych związanych z finansowaniem poprzez kapitał, w tym:
  • Podwyższanie kapitału spółki, pożyczki i dopłaty
  • Wprowadzanie akcji spółek na rynek papierów wartościowych
  • Wykonywanie prawa poboru
  • Dokonywanie przez wspólników wkładów kapitałowych i dopłat

Ubezpieczenie i reasekuracja

Kancelaria prawna TGC obsługuje podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym zarówno ubezpieczycieli, jak i pośredników prowadzących działalność agencyjną i brokerską. Posiadamy doświadczenie, m.in. w takich obszarach jak:

 • Doradztwo prawne skierowane do pośredników ubezpieczeniowych obejmujące, m.in. projekty umów i statutów oraz regulaminów
 • Wsparcie instytucji ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem prawnym oraz tworzeniu własnego systemu monitorowania ryzyka
 • Opiniowanie podstaw likwidacji szkód przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli
 • Wsparcie prawne w sporach sądowych w sprawach o odszkodowania ubezpieczeniowe

Rynki kapitałowe

Doradzamy spółkom publicznym oraz instytucjom finansowym, które zawierają transakcje na rynkach regulowanych i pozagiełdowych. Wspieraliśmy z powodzeniem wiele transakcji połączenia oraz przejęcia spółek zarówno wśród podmiotów polskich, jak i zagranicznych w zakresie rynku polskiego, czeskiego i słowackiego.

Nasi specjaliści zapewniają klientom, m.in.:

 • Wsparcie prawne transakcji fuzji i przejęć (negocjacje, przygotowanie umów sprzedaży)
 • Reprezentację przed polskimi organami regulacyjnymi, w tym m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych

Inne specjalistyczne podmioty prawa

Zapewniamy doradztwo prawne także w takich obszarach jak:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Usługi finansowe
 • Restrukturyzacja finansowa i refinansowanie
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Fundusze inwestycyjne
 • Finansowanie inwestycji
 • Oferty niepubliczne (private placements)
 • Regulacje instytucji nadzoru finansowego
 • Finansowanie obrotu handlowego (gwarancje, akredytywy, itp.)
 • Działalność zagranicznych banków i instytucji finansowych w Polsce
 • Kredyty konsumenckie

Bankowość i finanse – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa