Mergers and acquisitions
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Fuzje i przejęcia


Fuzje i przejęcia – kancelaria prawna TGC

Dział doradztwa transakcyjnego (M&A – Mergers and Acquisitions) kancelarii TGC Corporate Lawyers oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć.

Pracujemy dla klientów polskich i zagranicznych, wspierając ich podczas zakupu przedsiębiorstw lub połączenia z innym podmiotem. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej prywatyzacji spółek należących do Skarbu Państwa.

Nabycie innej spółki lub połączenie spółek (fuzja) to najczęściej projekty skomplikowane, o dużej wartości i składające się z wielu etapów. Prawnicy kancelarii TGC zapewniają wsparcie na każdym z nich, pomagając zarówno w przygotowaniu do transakcji M&A, jak i jej realizacji. Nasze usługi kierujemy zarówno do podmiotów zainteresowanych nabyciem spółek, jak i strony będącej przedmiotem transakcji.  

Obsługa prawna fuzji i przejęć – zakres usługi

Kancelaria TGC Corporate Lawyers zapewnia pełne wsparcie prawne podczas transakcji M&A. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z fuzjami i przejęciami na rzecz klientów z kapitałem krajowym i zagranicznym, w tym w ramach międzynarodowych transakcji M&A.

Outsourcing kooperacyjny to usługa skierowana do wszystkich firm, zarówno dużych korporacji, jaki i małych i średnich przedsiębiorców. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, oferując moduły kadrowe dopasowane do potrzeb i możliwości klientów.

Doradztwo transakcyjne – przykładowe obszary wsparcia

 • Analiza prawno-podatkowa planowanej fuzji lub przejęcia firmy – na podstawie wyników tej analizy określamy optymalną w danym przypadku strukturę transakcji M&A.
 • Audyt prawny / due diligence – badanie prawno-podatkowe oraz finansowe, które może obejmować zarówno całą działalność przejmowanej spółki, jak i wybrany fragment działalności spółki, który wiąże się z największym ryzykiem lub jest z perspektywy klienta kluczowy.
 • Przygotowanie dokumentacji transakcji M&A regulującej przebieg transakcji i zapewniającej jej zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Reprezentowanie klienta w negocjacjach z inwestorem lub stroną będącą przedmiotem transakcji.
 • Przeprowadzenie transakcji nabycia / zbycia udziałów w spółkach handlowych – czuwamy nad poprawnością i płynnością procesu przekazania udziałów
 • Przeprowadzenie transakcji nabycia / zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • Przeprowadzenie transakcji nabycia / zbycia poszczególnych aktywów – zapewniamy zarówno weryfikację aktualnego stanu prawnego aktywów, m.in. nieruchomości, ruchomości lub wierzytelności, jak i doradzamy przy ustaleniu struktury transakcji oraz wspieramy klientów na etapie jej finalizacji, aż do przeniesienia prawa własności.
 • Przygotowanie umów inwestycyjnych i porozumień wspólników, w razie potrzeby wspieramy także cały proces porozumienia w formie negocjacji lub mediacji pomiędzy stronami.
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania transakcji M&A

Doradztwo transakcyjne – usługi dodatkowe

W ramach Grupy Advartis oferujemy także usługi komplementarne, wspierające firmy podczas transakcji fuzji i przejęć, jak i po ich zakończeniu. Zapewniamy pomoc, m.in. w następujących obszarach:

 • Doradztwo podatkowe
 • Analiza ryzyka
 • Audyt – finansowy, podatkowy, HR
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy, np. dotyczące przejmowania pracowników
 • Optymalizacja procesów biznesowych

W razie potrzeby, w trakcie odpowiednich etapów procesu fuzji lub przejęcia angażujemy sekretariat korporacyjny. Za każdym zakres usługi jest dostosowany do specyfiki konkretnego projektu.

Fuzje i przejęcia przeprowadzane przez zespół naszych prawników są monitorowane na każdym etapie aż do czasu ich zakończenia. Dodatkowo przygotowujemy dla klientów rekomendacje, na podstawie prowadzonych przez nas analiz.

Obsługa transakcji M&A – korzyści ze współpracy z kancelarią TGC Corporate Lawyers

Fuzje i przejęcia w kancelarii TGC są obsługiwane przez specjalistów w dziedzinach prawa korporacyjnego i podatków, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów M&A. Zapewniamy zgodność procesu z prawem i standardami biznesowymi, a także umożliwiamy klientom właściwe zabezpieczenie ich interesów.

Zabezpieczenie interesów kupującego lub sprzedającego

W naszych działaniach koncentrujemy się na wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, zapewniających klientom bezpieczeństwo i realizację założonych celów biznesowych związanych z planowaną transakcją M&A.

Zabezpieczenie danych przedsiębiorstwa

Jako kancelaria nadzorująca transakcje M&A przykładamy dużą wagę do zachowania poufności dla obu stron, zapewniając bezpieczeństwo danych na każdym etapie fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa.

Gwarancja zgodności transakcji z prawem

Zapewniamy klientom zgodność procesu fuzji lub nabycia / zbycia przedsiębiorstwa z aktualnymi przepisami.

Dbałość o prawidłową i sprawną realizację transakcji od strony formalnej

Doświadczenie zgromadzone podczas realizacji wielu projektów z zakresu M&A pozwala nam proponować klientom optymalne rozwiązania, zapewniające płynną i bezpieczną realizację transakcji.

Fuzje i przejęcia – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa