Labour Law
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Prawo pracy


Prawo pracy – kancelaria prawna TGC

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z obszaru prawa pracy. Nasi specjaliści wspierają pracodawców w spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomagamy określić zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników i współpracowników, a także ograniczyć ryzyko firmy w sytuacji kontroli lub sporu sądowego.

Współpracujemy z pracodawcami zatrudniającymi tysiące pracowników oraz firmami małej i średniej wielkości. Wśród naszych klientów są zarówno firmy z Polski, jak i podmioty zagraniczne. Zapewniamy obsługę w języku polskim i angielskim.

Prawo pracy – prawnicy TGC Corporate Lawyers

Dział Prawa Pracy w kancelarii TGC tworzy zespół prawników posiadający rozległą praktykę oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego HR i prawa pracy. Dążymy do pełnego zrozumienia struktury i polityki kadrowej naszych klientów, aby dopasować zakres wsparcia prawnego do realnych potrzeb biznesowych danej firmy. Pomagamy przygotować zarówno niezbędną dokumentację z zakresu prawa pracy, wdrażać odpowiednie procedury, jak i dochodzić roszczeń w przypadku naruszenia interesów pracodawcy. Reprezentujemy firmy w przypadku sporów sądowych i w relacjach ze związkami zawodowymi.

Prawo pracy – zakres usług

Wspieramy klientów w sprawach dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń, świadczeń  i benefitów pracowniczych, w tym także związanych z transakcjami przejęcia pracodawcy przez inny podmiot. W naszej praktyce łączymy wiedzę z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i regulacji podatkowych, co pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb pracodawców.

Główne obszary wsparcia:

Przygotowywanie umów o pracę i kontraktów

 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie kontraktów managerskich
 • Przygotowywanie umów o świadczenie usług
 • Przygotowywanie umów na usługi doradcze B2B
 • Przygotowywanie umów o zachowanie poufności (NDA)
 • Wsparcie w negocjacjach warunków kontraktów

Umowy o zakazie konkurencji

 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • Pomoc w egzekwowaniu roszczeń w przypadku złamania zakazu konkurencji

Audyt zgodności procedur i dokumentacji pracowniczej z przepisami

Regulacje wewnątrzzakładowe (polityki i regulaminy)

 • Przygotowanie regulaminu pracy
 • Przygotowanie regulaminu wynagradzania
 • Przygotowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 • Przygotowanie wewnętrznych procedur i polityk w zakresie szerokorozumianego HR compliance, takich jak:
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
  • dysponowanie mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę
  • regulamin pracy zdalnej

Ochrona sygnalistów

 • opracowanie procedury ochrony sygnalistów
 • szkolenia z procedury zgłaszania nieprawidłowości dla pracowników
 • doradztwo prawne przy tworzeniu wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 • audyt prawny pod kątem zgodności z nowymi regulacjami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ochrona sygnalistów – wdrożenie procedur i systemu zgłaszania nadużyć

Dyskryminacja i mobbing

 • Przygotowanie procedury antydyskryminacyjnej
 • Przygotowanie procedury antymobbingowej
 • Udział z ramienia pracodawcy w pracach komisji antymobbingowych

Zatrudnianie cudzoziemców

 • Legalizacja pracy w Polsce
 • Legalizacja pobytu w Polsce

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zatrudnianie pracowników z zagranicy

Zwolnienia indywidualne i grupowe

 • Opracowanie strategii zwolnień
  • Wsparcie w optymalizacji kosztów zwolnień
  • Analiza ryzyka sporów oraz minimalizacja ryzyk
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów
  • Przygotowywanie porozumień w zakresie rozwiązania umów o pracę/kontraktów managerskich/umów o świadczenie usług.

Związki zawodowe

 • Prowadzenie komunikacji i negocjacji ze związkami zawodowymi
 • Przygotowywanie projektów układów zbiorowych pracy oraz negocjowanie ich treści
 • Udział w sporach zbiorowych

Outsourcing pracowników

 • Przygotowywanie regulacji wprowadzających outsourcing/ leasing pracowniczy/ secondment

Przejście pracowników między zakładami pracy

 • Przygotowywanie informacji o przejęciu pracowników przez nowego pracodawcę
 • Przygotowywanie porozumień z pracownikami
 • Przygotowywanie planów przejścia pracowników

Reprezentowanie pracodawców przed organami

 • Reprezentowanie przed Sądem Pracy
 • Reprezentowanie przed Państwową Inspekcją Pracy

360 HR support – kompleksowe wsparcie w obszarze HR

W ramach Grupy Advartis zapewniamy pracodawcom kompleksowe wsparcie w obszarze HR. Oferujemy nie tylko pełne doradztwo prawne, ale także pomoc z obszaru obsługi kadr i płac, podatków i optymalizacji procesów HR.

HR 360 support

Doradztwo z zakresu prawa pracy – dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie lokalne i międzynarodowe

Zespół kancelarii TGC składa się z polskich i zagranicznych specjalistów ze znajomością prawa pracy lokalnego i międzynarodowego. Jesteśmy obecni na rynku od ponad 30 lat. Współpracujemy z wieloma kancelariami w Europie i na świecie i jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom wszędzie tam, gdzie taka pomoc będzie potrzebna.

Ograniczenie ryzyka

Nasze usługi prawne zapewniają pracodawcom gwarancję realizacji poszczególnych obowiązków zgodnie z aktualnymi regulacjami z zakresu prawa pracy. Na bieżąco śledzimy pojawiające się zmiany i pomagamy firmom się do nich przygotować.

Jakość i bezpieczeństwo usług

Jakość usług naszej kancelarii potwierdza certyfikat Lexcel. W naszej pracy stosujemy standard ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) w zakresie bezpieczeństwa systemów i poufności danych.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Nasze usługi dopasowujemy do potrzeb i specyfiki działalności klientów. Doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań i wdrażania koniecznych zmian w przypadku pojawienia się nowych obowiązków dla pracodawców.

Prawo pracy – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa