Delegowanie pracowników – obsługa prawna
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Obsługa pracowników delegowanych


Delegowanie pracowników – obsługa prawna

Postępująca globalizacja i rosnąca potrzeba ekspansji stawiają przed pracodawcami wyzwania związane z zarządzaniem międzynarodową mobilnością talentów. Kancelaria TGC w ramach pakietu usług Global Mobility Services wspiera klientów oferując kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi prawnej delegowanych pracowników.

Oferujemy wsparcie zarówno firmom zatrudniającym obcokrajowców w Polsce, jak również tym delegującym pracowników za granicę.

Nasi specjaliści doradzą jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa podatkowego oraz regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zaplanować, zorganizować i zrealizować wszelkiego rodzaju zagraniczne wyjazdy i delegowanie pracowników.

Oferowane przez nas wsparcie prawne obejmuje:

 • Podróże służbowe,
 • Krótkoterminowe wyjazdy trwające do 6 miesięcy,
 • Tymczasowe oddelegowania (0,5 – 2 lata),
 • Długoterminowe wyjazdy (2 – 5 lat),
 • Relokacje trwające powyżej 5 lat.

Delegowanie pracowników – wsparcie dla pracodawców

Nasze usługi z zakresu wsparcia pracodawców delegujących pracowników obejmują:

 • Planowanie i przygotowanie procesu delegowania pracowników zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa
 • Doradztwo z obszaru prawa pracy, prawa podatkowego oraz obowiązków imigracyjnych
 • Ustalenie rezydencji podatkowej w oparciu o przepisy polskie i międzynarodowe
 • Rejestrację pracodawcy zagranicznego w Polsce oraz polskiego za granicą
 • Ustalenie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy pod kątem podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego
 • Doradztwo w obszarze tzw. zakładu zagranicznego pracodawcy
 • Bieżąca obsługa listy płac pracowników delegowanych
 • Przygotowanie polityk i regulaminów dotyczących delegowania pracowników
 • Doradztwo prawne, w tym przygotowywanie analiz, opinii prawnych i ekspertyz
 • Kompleksowe prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE

Ponadto, reprezentujemy pracodawcę oraz pracowników przed urzędami w zakresie dopełnienia wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników do innych Państw UE oraz wykonywaniem pracy przez pracowników delegowanych na terytorium RP.

Oferujemy także konsultacje w zakresie prawa polskiego i prawa UE, dotyczące szczególnie trudnych merytorycznie przypadków z obszaru delegowania pracowników, w tym prawa pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych.

Wsparcie prawne dla pracowników delegowanych

Pracownikom zagranicznych firm, którzy zostali oddelegowani do pracy w Polsce lub pracownikom z Polski oddelegowanym za granicę zapewniamy kompleksową obsługę i pomoc prawną. Obsługujemy wszystkie formy zatrudnienia pracowników delegowanych:

 • jednoosobową działalność gospodarczą
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenie
 • powołania i kontrakty menedżerskie.

Pracownicy delegowani – zakres usług:

Pomoc w procesie wypełnienia obowiązków imigracyjnych

Rejestracja i uzyskanie numeru identyfikacyjnego

Doradztwo w zakresie obowiązków z podatkowych oraz z obszaru ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Opracowanie rocznych rozliczeń podatkowych pracownika w kraju oddelegowania i kraju oddelegowującym

Pomoc w uzyskaniu:

 • zaświadczeń i certyfikatów rezydencji podatkowej
 • zaświadczenia A1 stanowiącego potwierdzenie ważności europejskiego koordynacyjnego ubezpieczenia społecznego

Doradztwo:

 • prawne dla osób czasowo wykonujących pracę w innym państwie UE
 • w kwestii samozatrudnienia oraz w sprawie nietypowych form zatrudnienia
 • emerytalne

Obsługa pracowników delegowanych – sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa