New technologies
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Nowe technologie


Nowe technologie – kancelaria prawna TGC

Nasza kancelaria zapewnia szerokie wsparcie prawne dla firm działających w szeroko pojętym sektorze nowych technologii. Pomagamy w przygotowaniu umów IT i analizujemy dotychczasową dokumentację, zabezpieczając interesy naszych klientów i dbając o minimalizację ich ryzyka.

Zapewniamy doradztwo prawne z obszaru nowych technologii dla:

 • Firm IT
 • Start up’ów
 • Fin-techów
 • Programistów

Doradztwo prawne dla firm IT – przykładowe obszary wsparcia

Umowy IT 

 • Tworzenie umów IT:
  • umowy wdrożeniowe
  • umowy serwisowe
  • umowy dystrybucyjne
 • Wsparcie w negocjacjach umów IT, identyfikacja ryzyk prawnych
 • Audyt kontraktów IT pod kątem ryzyka biznesowego przy uwzględnieniu specyfiki branży IT
 • Rekomendacje dobrych praktyk w dziedzinie tworzenia i obsługi umów IT

KSeF

 • Audyt dokumentacji wewnętrznej dotyczącej sprzedaży i fakturowania
 • Sporządzanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących sprzedaży i fakturowania
 • Organizacja szkoleń i warsztatów
  • przedstawienie planowanych zmian
  • omówienie kwestii potencjalnie problematycznych
  • omówienie schemy logicznej FA(2)
 • Pomoc w wyborze rozwiązań IT zgodnych z wymogami KSeF

E-commerce

 • Tworzenie struktur prawnych dla świadczenia usług on-line
 • Tworzenie regulaminów sklepów internetowych, polityk prywatności, umów
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów marketingu on-line
 • Doradztwo w zakresie polityk cookies

Gry wideo i e-gaming

 • Tworzenie podstaw regulacyjnych dla platform gier on-line
  • rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych;
  • rozwiązania płatnicze
  • regulaminy i polityki
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów gier hazardowych on-line
 • Obsługa prawna platform e-gamingowych
 • Doradztwo z zakresu praw własności intelektualnej w grach wideo
 • Wsparcie prawne w procesie dewelopingu

Creative industries

 • Doradztwo w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej w sieci (filesharing, sieci P2P, streaming)
 • Doradztwo w zakresie
  • nowych kanałów rozpowszechniania utworów
  • digitalizacji utworów
  • nowych modeli biznesowych w zakresie mediów cyfrowych

Blockchain i kryptowaluty

 • Sporządzanie regulaminów usług opartych na blockchain
 • Audyt stosowanych rozwiązań w zakresie technologii blockchain
 • Doradztwo w zakresie dostosowania modeli biznesowych do istniejących regulacji prawnych
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów nabywania i sprzedaży kryptowalut i tokenów

Nasza kancelaria wspiera klientów działających w sektorze nowych technologii także w zakresie:

Nowe technologie – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa