Własność intelektualna
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Własność intelektualna


Własność intelektualna – kancelaria prawna TGC

Wartości niematerialne i prawne stanowią znaczącą część aktywów przedsiębiorstwa. Nasi prawnicy doradzają klientom jak zarządzać prawami własności intelektualnej (IP) oraz związanym z nimi ryzykiem prawnym.

Zajmujemy się projektami z zakresu ochrony znaków towarowych, ochrony własności przemysłowej i ochrony praw autorskich. Prowadzimy audyty mające na celu identyfikację posiadanych przez klienta praw z obszaru własności intelektualnej, opiniujemy umowy i pomagamy stworzyć strategię ochrony IP. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących ochrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony własności intelektualnej.

Ochrona własności intelektualnej – przykładowe obszary wsparcia

Ochrona znaków towarowych

 • Rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP
 • Rejestracja unijnych znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM)
 • Postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne w przedmiocie znaków towarowych

Ochrona własności przemysłowej

 • Postępowania cywilnoprawne z zakresu ochrony własności przemysłowej:
  • ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji
  • spory w zakresie czynności prawnych dotyczących patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji
  • naruszenie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji
  • wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego
 • Audyt ochrony własności przemysłowej:
  • ustalenie zakresu posiadanych przez spółkę praw własności przemysłowej
  • prowadzenie poszukiwań w bazach danych w zakresie przedmiotów konkurencyjnych
  • opiniowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej

Ochrona praw autorskich

 • Audyt ochrony praw autorskich:
  • ustalenie zakresu posiadanych przez spółkę praw autorskich
  • opiniowanie umów związanych z prawami autorskimi: ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw
  • propozycje dobrych praktyk w zakresie klauzul umownych prawa autorskiego
  • analiza aspektów podatkowych twórczości pracowniczej przy wsparciu Działu Podatkowego
 • Prowadzenie spraw cywilnych przed sądami powszechnymi dotyczących ochrony praw oraz dochodzenia roszczeń powstałych w związku z naruszeniem praw spółki

Ochrona praw własności intelektualnej w sektorze obronnym

 • Zabezpieczanie praw własności intelektualnej w umowach zawieranych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Pomoc prawna w negocjowaniu umów w zakresie transferu technologii i umów licencyjnych
 • Pomoc prawna w zakresie zabezpieczania praw własności intelektualnej w ramach prac badawczo-rozwojowych

Ochrona praw własności intelektualnej w „creative industries”

 • Doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnych w branży filmowej, muzycznej, modowej
 • Doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w branży gier wideo

Profilaktyka ochrony wartości intelektualnej

 • Strategiczne planowanie w zakresie własności intelektualnej
 • Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa biznesowego z perspektywy praw IP
 • Rekomendacje dobrych praktyk w zakresie ustalenia/utrzymania praw
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych ochrony własności intelektualnej / przemysłowej
 • Nadzór nad utrzymaniem oraz monitorowanie praw wyłącznych
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji gospodarczych i know how
 • Pomoc prawna w kwestiach przeciwdziałania i zwalczania produkcji oraz dystrybucji podrobionych towarów

Zajmujemy się także ochroną konkurencji i zabezpieczaniem przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nieuczciwa konkurencja, ochrona konkurencji i konsumentów

Własność intelektualna – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa