Energy and extractive
.st0{fill:#FF7043;}

Energetyka i wydobycie surowców


W kancelarii prawnej TGC Corporate Lawyers od wielu lat współpracujemy z klientami z sektora energetyki oraz poszukiwania i wydobycia surowców. Pracujemy lub pracowaliśmy dla klientów takich jak firmy poszukujące ropę naftową i gaz ziemny, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy zajmujące się handlem hurtowym energią i paliwami oraz deweloperzy projektów energetycznych w odnawialnych źródłach energii.

Obsługa prawna firm z sektora energetycznego i wydobycia surowców – przykładowe obszary wsparcia

 • Ubieganie się o użytkowanie górnicze oraz o koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego od Ministra Klimatu i Środowiska
 • Przenoszenie użytkowania górniczego i koncesji na inne podmioty
 • Tworzenie, podział i likwidacje spółek posiadających koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Transakcje sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ogółu praw i obowiązków w spółkach komandytowych zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Umowy wspólników dotyczące wspólnych działań poszukiwawczo-wydobywczych
 • Umowy dzierżawy terenów pod prace poszukiwawcze ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Analizy DD terenów pod farmy wiatrowe i fotowoltaiczne
 • Doradztwo w projektach obejmujących budowę i działalność farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Bieżące wsparcie prawne dla firm zajmujących się obrotem energią elektryczną oraz handlem hurtowym paliwami
 • Doradztwo podatkowe w powyższym zakresie
 • Postępowania administracyjne dotyczące tworzenia i ruchu zakładów górniczych
 • Analizy przepisów dotyczących zamówień publicznych dla zamówień sektorowych
 • Analizy przepisów dotyczących ochrony środowiska dla celów prac geologicznych

Energetyka i wydobycie surowców – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa