.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Prawo nieruchomości


Prawo nieruchomości – kancelaria prawna TGC

Kancelaria TGC Corporate Lawyers zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w obszarze prawa nieruchomości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów realizujących inwestycje w sektorze nieruchomości na każdym ich etapie – od nabycia gruntów i uzyskania niezbędnych pozwoleń, przez proces budowy aż po komercjalizację obiektów i negocjację umów najmu.

Oferujemy doradztwo z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego zarówno dla podmiotów z Polski, jak i z zagranicy. Naszymi klientami są:

 • Firmy deweloperskie
 • Fundusze inwestycyjne
 • Firmy budowlane
 • Inwestorzy instytucjonalni
 • Inwestorzy zagraniczni
 • Właściciele galerii handlowych
 • Najemcy budynków komercyjnych

Prawo nieruchomości – obsługa prawna firm

Transakcje kupna lub sprzedaży nieruchomości

 • Doradztwo przy transakcjach nabycia lub zbycia nieruchomości lub spółek nieruchomościowych, w tym:
  • opracowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej
  • reprezentowanie klientów podczas transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości.
 • Doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z nabywaniem nieruchomości komercyjnych lub rolnych przez cudzoziemców.
 • Doradztwo w kwestiach zagospodarowania przestrzennego.
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych,
 • Przygotowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne ryzyko,
 • Aktualizacja stanu prawnego nieruchomości w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych,
 • Ustanawianie prawnych zabezpieczeń transakcji (hipotek, zastawów cywilnych, rejestrowych, finansowych),
 • Ustanawianie innego rodzaju obciążeń nieruchomości (w tym służebności gruntowych lub służebności przesyłu).

Komercjalizacja obiektów biurowych i handlowych

 • Doradztwo w procesie komercjalizacji obiektów biurowych lub handlowych, w tym:
  • opracowanie i negocjacje umowy najmu na zlecenie wynajmujących.
 • Reprezentowanie najemców przy negocjowaniu i zawieraniu umów najmu komercyjnego.

Obsługa prawna inwestycji

Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego, zarówno na etapie pozwoleń administracyjnoprawnych, jak również podczas budowy. Nasze wsparcie obejmuje:

 • opracowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych z uczestnikami procesu budowlanego, m.in. takich dokumentów jak:
  • umowy o roboty budowlane,
  • umowy podwykonawcze,
  • umowy o prace projektowe
  • umowy o nadzór autorski
  • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 • Doradztwo przy wykonywaniu kontraktów budowlanych, w szczególności w zakresie:
  • wystąpienia podstaw do naliczenia kar umownych od wykonawców
  • wypowiedzenia / odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą

Kontrakty budowlane – roszczenia

 • Weryfikacja zasadności roszczeń. Pomagamy inwestorom, jak również wykonawcom lub podwykonawcom w procesie zgłaszania roszczeń związanych z realizacją kontraktów budowlanych.
 • Reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w postępowaniach spornych dotyczących roszczeń związanych z wykonywaniem kontraktów budowlanych.

ZOBACZ TAKŻE

Webinar: Nowa ustawa deweloperska – praktyczne wskazówki dla firm deweloperskich

Prawo nieruchomości – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa