Group 3

Handel i FMCG


Departament Prawa Handlowego i Działalności Gospodarczej kancelarii prawnej TGC Corporate Lawyers świadczy usługi doradcze zarówno klientom korporacyjnym, jak również małym i średnim przedsiębiorstwom. Wspieramy firmy w działalności operacyjnej oraz doradzamy przy transakcjach, także tych prowadzonych na rynku międzynarodowym.

Od początku naszej działalności obsługujemy przedsiębiorstwa z sektora FMCG i handlowego. Znajomość branży pozwala nam trafnie i elastycznie odnosić się do potrzeb klientów działających w tym sektorze.

Obsługa prawna firm z sektora handlowego i FMCG – przykładowe obszary wsparcia

 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów handlowych, w tym takich jak:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa franchisingu
  • umowa dystrybucyjna
 • Doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych
 • Wsparcie transakcji w handlu międzynarodowym
 • Wsparcie przy wynajmie powierzchni sprzedażowej, magazynowej oraz biurowej
 • Kształtowanie polityki cenowej
 • Doradztwo podatkowe
 • Reprezentowanie w negocjacjach, sporach handlowych oraz sporach sądowych
 • Rozwiązywanie sporów z aktualnymi i byłymi kontrahentami
 • Reprezentowanie w sporach sądowych, w tym m.in. w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych.
 • Przeciwdziałanie sankcjom w obrocie handlowym oraz doradztwo w przypadku ich wystąpienia
 • Doradztwo w obszarze prawa własności intelektualnej i przemysłowej, m.in. w zakresie krajowych i międzynarodowych marek, licencji, znaków towarowych i patentów
 • Zatrudnianie pracowników z zagranicy

Handel i FMCG – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa