Zakładanie spółek
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Zakładanie spółek


Zakładanie spółek w Polsce – kancelaria prawna TGC

Uchwalona w 2019 r. dyrektywa UE nałożyła na pracodawców obowiązek wdrożenia i TGC Corporate Lawyers oferuje kompleksową pomoc przy zakładaniu spółek, a także w ich późniejszej obsłudze prawnej. Specjalizujemy się w zakładaniu spółek dla klientów zagranicznych, planujących rozpocząć działalność biznesową w Polsce.

Na czym polega usługa zakładania spółek?

Zakładanie spółek to usługa skierowana do podmiotów, które nie posiadają wystarczających zasobów (czasu lub wiedzy) pozwalających na samodzielne założenie firmy.

Rejestracja spółki z o.o., akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej czyjawnej  wymaga przygotowania dokumentacji i dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Usługa zakładania spółek pozwala na przeniesienie spełnienia wymogów prawnych na kancelarię prawną, która na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez klienta przygotowuje kompleksową dokumentację i składa ją we właściwych urzędach.

Wsparcie ekspertów doświadczonych w realizacji usługi zakładania spółek zapewnia zgodność całego procesu z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i jednocześnie gwarantuje rejestrację spółki w najkrótszym możliwym terminie.

Zakładanie spółek – zakres usługi

W TGC Corporate Lawyers oferujemy usługę zakładania spółek różnego typu:

 • Założenie spółek prawa handlowego
 • Założenie oddziału
 • Założenie przedstawicielstwa w Polsce

Usługa zakładania spółek daje możliwość założenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz tworzenia struktur joint-ventures (czyli tzw. wspólnych przedsięwzięć).

Nasi eksperci wykonują wszystkie niezbędne kroki do  rejestracji spółki, oddziału lub przedstawicielstwa. Pomagamy zarówno w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak i ich złożeniu do właściwych urzędów, w wymaganych prawem terminach.

Każdorazowo możemy wspierać klienta w rejestracji VAT/VAT UE i w procesie założenia konta bankowego. Zapewniamy także kompleksową pomoc prawną z różnych obszarów. W ramach Grupy Advartis oferujemy również wsparcie w obszarze księgowości, doradztwo podatkowe oraz obsługę kadr i płac.

Założenie spółki z o.o.

 • Przygotowanie umowy spółki z o.o.,
 • Nadzór i wsparcie w procesie wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
 • Powołanie zarządu spółki oraz dokonanie wpisu do rejestru,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki z o.o.w KRS,
 • Rejestracja spółki do VAT/VAT UE,
 • Pomoc przy założeniu konta bankowego

Założenie spółki cywilnej

 • Przygotowanie umowy spółki cywilnej,
 • Wsparcie wspólników w procesie rejestracji spółki (zgłoszenie do CEIDG),
 •  Złożenie deklaracji PCC-3,
 • Pomoc w złożeniu wszystkich niezbędnych formularzy (do GUS, ZUS i US), gdy zakładanie spółki cywilnej odbywa się w sposób tradycyjny,
 • Wsparcie przy uzyskaniu numerów potrzebnych do funkcjonowania spółki cywilnej,
 • Przygotowanie dokumentacji spółki cywilnej.

Założenie spółki akcyjnej

 • Przygotowanie statutu spółki akcyjnej,
 • Przygotowanie i złożenie pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki akcyjnej, takich jak:
  • oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego,
  • oświadczenie osób reprezentujących spółkęo adresie do doręczeń oraz zgoda na powołanie do zarządu, rady nadzorczej, prokurenta,
  •  pełnomocnictwa,
  • pozostałe dokumenty, w zależności od specyfiki danej spółki akcyjnej,
  • pomoc w koordynacji obowiązków związanych z dematerializacją akcji i rejestrem akcjonariuszy
 • Rejestracja spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • Rejestracja do VAT/VAT UE,
 • Pomoc przy założeniu konta bankowego.

Zakładanie spółki komandytowej

 • Przygotowanie umowy spółki komandytowej,
 • Opracowanie i złożenie pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki komandytowej, m.in.:
  • wykaz komplementariuszy i komandytariuszy,
  • oświadczenia reprezentantów spółki komandytowej,
 • Wsparcie w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z założeniem spółki,
 • Pomoc przy założeniu konta bankowego.

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej

 • Przygotowanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
 • Przygotowanie i złożenie pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki, takich jak:
  • oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
  • potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód dokonania wpłaty na akcje, a w przypadku wkładów niepieniężnych oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wniesienie do spółki aportów jest zapewnione przed upływem terminów zastrzeżonych dla tej czynności,
  • pełnomocnictwa,
  • pomoc w koordynacji obowiązków związanych z dematerializacją akcji i rejestrem akcjonariuszy
 • Rejestracja spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • Rejestracja do VAT/VAT UE,
 • Pomoc przy założeniu konta bankowego.

Założenie spółki jawnej

 • Przygotowanie umowy spółki jawnej,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki jawnej w KRS,
 • Pomoc przy uzupełnieniu danych dodatkowych dla GUS i Urzędu Skarbowego,
 • Pomoc przy założeniu konta bankowego

Zapewniamy klientom merytoryczne wsparcie nie tylko na etapie zakładania spółki, ale także podczas jej dalszego funkcjonowania. W ramach usług związanych z prawem spółek opracowujemy i tworzymy struktury korporacyjne grup kapitałowych, wspieramy restrukturyzację spółek i przeprowadzamy likwidację spółek.

Założenie spółki – usługi dodatkowe:

Dodatkowe usługi z obszaru zakładania spółek obejmują, m.in. następujące działania:

 • tworzenie struktur joint-ventures,
 • reprezentowanie spółek w sporach między wspólnikami,
 • przygotowanie regulacji wzajemnych praw i obowiązków wspólników,
 • reprezentowanie wspólników lub akcjonariuszy odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • obsługa prawna spółek,
 • obsługa spółki w ramach sekretariatu korporacyjnego,
 • obsługa księgowa,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa kadr i płac.

Usługi kancelarii prawnej TGC Corporate Lawyers są kompleksowe i mogą obejmować różne dziedziny prawa. Zakres usług jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

Spółki w Polsce

Kancelaria TGC Corporate Lawyers oferuje wsparcie prawne przy zakupie spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Spółki – wsparcie przy zakupie lub sprzedaży

Pomoc prawna przy założeniu spółki – kancelaria TGC

Zakładanie spółek we współpracy z kancelarią TGC Corporate Lawyers pozwala zaoszczędzić czas, ale także zapewnia zgodność całego procesu z aktualnymi przepisami. Dbamy o terminową realizację wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki i doradzamy klientom w wyborze najkorzystniejszych dla nich rozwiązań.

Zakładanie spółek przez TGC Corporate Lawyers zapewnia klientom:

Dostęp do wiedzy prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakładaniu spółek

Korzystając z usług naszej kancelarii, klient nie musi posiadać wiedzy na temat tego, jak założyć spółkę z o.o., , akcyjną,  komandytową, komandytowo-akcyjną czy jawną. Nasi eksperci odpowiadają za dopełnianie wszystkich formalności niezbędnych do założenia spółki o dowolnej formie prawnej

Kompleksowa obsługa podczas zakładania spółki i po jej założeniu

szeroki zakres usług zapewnia klientom duży zakres wsparcia prawnego podczas utworzenia spółki i rozpoczęcia jej działalności na rynku

Poufność i bezpieczeństwo

Wszystkie dane przekazywane TGC Corporate Lawyers są chronione zgodnie z obowiązującymi standardami, a działania prawników są transparentne i uporządkowane. Nasza kancelaria posiada certyfikat ISO 27001, gwarantujący bezpieczeństwo systemów i poufności danych

Jakość usług

Działamy na rynku od ponad 30 lat. Zrealizowaliśmy szereg projektów związanych z zakładaniem spółek dla klientów z Polski i z zagranicy. Wysoką jakość usług naszej kancelarii potwierdza certyfikat Lexcel, przyznany przez brytyjskie stowarzyszenie adwokackie The Law Society

Zakładanie spółek – sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa