Ochrona konkurencji i konsumentów
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Ochrona konkurencji i konsumentów


Nieuczciwa konkurencja, ochrona konkurencji i konsumentów – kancelaria prawna TGC

Kancelaria prawna TGC oferuje klientom szeroki zakres usług z zakresu ochrony konkurencji i praw konsumentów. Nasze wsparcie obejmuje zarówno bieżącą ocenę zgodności działań przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami, jak również reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych.

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu spraw związanych z nieuczciwą konkurencją, takich jak, m.in. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie zakazu konkurencji, naśladownictwo w przypadku produktów wprowadzanych na rynek czy nieuczciwe działania marketingowe, np. stosownie nieuczciwej reklamy przedsiębiorstwa lub jego produktów.   Prowadzimy również  sprawy z zakresu  praktyk monopolistycznych, zmowy rynkowej czy utrudniania dostępu do rynku.

Ochrona konkurencji i konsumentów – przykładowe obszary wsparcia

Analiza działań pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami

 • Audyt podjętych i planowanych działań pod kątem ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
 • Weryfikacja umów, korespondencji  i innych dokumentów
 • Ocena zgodności z prawem planowanych działań
 • Minimalizowanie ryzyka prawnego wynikającego z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konkurencji i praw konsumentów

 • Planowanie strategiczne uwzględniające ochronę konkurencji i konsumentów
 • Rekomendacje dobrych praktyk w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, m.in.: tworzenie regulaminów wewnętrznych, programów zgodności „compliance”
 • Ochrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony innych podmiotów
 • Nadzór nad utrzymaniem oraz monitorowanie zgodności działań z przepisami

Koncentracja rynkowa

 • Ocena planowanej transakcji pod względem obowiązku notyfikacji Prezesowi UOKiK
 • Sporządzanie wniosków koncentracyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych przy łączeniu spółek
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez UOKIK
 • Kompleksowa obsługa prawna procesów łączenia spółek, przenoszenia kapitału itp.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fuzje i przejęcia


Dochodzenie roszczeń / ochrona roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji

 • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i arbitrażowych  z zakresu nieuczciwej konkurencji i nieuczciwej reklamy
 • Reprezentowanie klientów w przypadku roszczeń ze strony firm konkurencyjnych

Ochrona konkurencji i konsumentów – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa