Bankruptcy and restructuring
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FF7043;}

Upadłość i restrukturyzacja


Upadłość i restrukturyzacja – kancelaria prawna TGC

Doradzamy klientom we wszelkich aspektach związanych z upadłością lub restrukturyzacją. Reprezentujemy wierzycieli, inwestorów oraz firmy zmagające się z problemami z płynnością finansową i terminowym regulowaniem zobowiązań w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych. Pracujemy zarówno dla firm z Polski, jak i podmiotów zagranicznych

W ramach naszych usług wspieramy wierzycieli w odzyskaniu należności, a firmom z problemem niewypłacalności pomagamy opracować i wdrożyć plan restrukturyzacji.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym i doradzamy naszym klientom w wyborze optymalnych dla nich rozwiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – zakres usług

Wsparcie dla podmiotów z problemem niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością

Wsparcie prawne przy wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości / wniosku restrukturyzacyjnego:

 • Analiza prawna sytuacji majątkowej dłużnika / firmy zagrożonej niewypłacalnością,
 • Reprezentowanie klientów w upadłości / restrukturyzacji w postępowaniach upadłościowych / restrukturyzacyjnych wobec sędziego komisarza, syndyka, nadzorcy, zarządcy oraz wierzycieli,
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszego dla klienta wariantu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego lub propozycji układowych,
 • Przygotowanie lub opiniowanie dokumentacji w postępowaniu upadłościowym, m.in. wniosków o wyłączenie z masy upadłości
 • Reprezentowanie dłużników w sprawach sądowych, zastępstwo procesowe, w tym w postępowaniach przeciwko dłużnikom dotyczących:
  • orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk
  • niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Ograniczenie ryzyka sankcji dla osób zarządzających za zobowiązania spółki
 • Pomoc we wdrożeniu działań naprawczych, np. restrukturyzacji zatrudnienia lub restrukturyzacji długu.

Wsparcie dla wierzycieli

 • Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych / restrukturyzacyjnych, w szczególności podczas takich czynności jak:
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • zgłaszanie sprzeciwu,
  • zabezpieczenie majątku dłużnika,
  • innego rodzaju czynności mających na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela, w tym również na zgromadzeniach wierzycieli lub w radzie wierzycieli
  • reprezentowanie wierzycieli w sprawach sądowych, zastępstwo procesowe, w tym w postępowaniach przeciwko dłużnikom dotyczących:
 • orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk
 • niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość i restrukturyzacja – sprawdź, jak możemy pomóc:

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa