29.06.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – czerwiec 2023


Zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia – czerwiec 2023.

1. 1 lipca 2023 r. kończy się stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia, stan zagrożenia epidemicznego ma zakończyć się w dniu 1 lipca 2023 roku. Nowe przepisy przewidują okresy przejściowe, które umożliwią dostosowanie się do tych regulacji. Pracodawcy będą mieli 180 dni na powrót do wykonywania badań medycyny pracy po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Dowiedz się więcej

2. Krajowy System e-Faktur przyjęty przez Sejm

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Uruchomienie KSeF przyśpieszy digitalizację sektora publicznego oraz ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., jednak już od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktury poprzez KSeF.

Dowiedz się więcej

3. Zmiany w doręczeniach pism przedsiębiorcom

1 lipca 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie sposobu doręczenia stronom postępowania pism. Strona będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie miała obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń.

Obecnie, obowiązek zawiadamiania sądu o zmianie adresu i związane z jego uchybieniem konsekwencje dotyczą wyłącznie miejsca zamieszkania. Dlatego też, w przypadku braku możliwości doręczenia pierwszego pisma przedsiębiorcy ujawnionemu w CEiDG, strona musi dokonać doręczenia tego pisma przedsiębiorcy za pośrednictwem komornika.

Od początku lipca będzie obowiązywała tzw. „fikcja doręczeń”, co oznacza, że pisma doręczone na wskazany przed przedsiębiorcę adres w CEiDG będą uznawane za prawidłowo doręczone. W przypadku braku możliwości doręczenia pierwszego pisma na adres z CEiDG, będzie ono musiało zostać doręczone na adres zamieszkania przedsiębiorcy lub w razie potrzeby za pośrednictwem komornika.

Dowiedz się więcej

4. Stanowisko TSUE dotyczące naprawiania szkody z tytułu naruszenia RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Wątpliwości w zakresie zasad kształtowania się odpowiedzialności z tytułu naruszenia RODO związane są ze sprawą operatora pocztowego, który wykorzystywał informacje o preferencjach politycznych swoich klientów. TSUE orzekł, że prawo do odszkodowania na gruncie RODO przysługuje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

  • naruszenie przepisów RODO, którego wynikiem jest szkoda materialna lub niematerialna,
  • szkoda musi pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem RODO.

Ponadto TSUE stwierdził, wbrew pojawiającym się wcześniej stanowiskom, że nie istnieje „szkoda minimalna”, która determinuje czy dany podmiot ponosi odpowiedzialność za naruszenie RODO. Oznacza to, że wysokość szkody nie musi osiągać minimalnego progu, żeby uzyskać rekompensatę.

Dowiedz się więcej

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa