30.11.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – listopad 2023


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia. Listopad 2023.  

 1. Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń 

22 listopada 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat o przesunięciu terminu I etapu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r. Jest to rezultat apeli środowisk zobowiązanych do wdrożenia nowego systemu komunikacji z organami administracji publicznej jeszcze w grudniu tego roku. Nowy termin dotyczy m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.  

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało również zmiany w systemie e-Doręczeń. Nowe funkcjonalności to m.in. masowe wysyłanie wiadomości do wielu adresatów, możliwość wysyłania większych załączników oraz masowa archiwizacja wiadomości w skrzynce doręczeń. Minister Cyfryzacji ma też przedłożyć projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia obowiązku korzystania z e-Doręczeń z 1 stycznia 2024 r. na 1 stycznia 2025 r., gdyż w ramach obecnie obowiązującej ustawy maksymalne przesunięcie terminu możliwe było jedynie do 30 grudnia 2023 r., z której to możliwości Minister Cyfryzacji skorzystał wydając komunikat 22 listopada 2023 r.  

Dowiedz się więcej

 1. Nowe zasady BHP przy komputerach  

17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Wiele z dotychczasowych rozwiązań było niedostosowanych do postępu technologicznego. Kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązku zapewniania stacjonarnego monitora oraz dodatkowej klawiatury i myszy pracownikom wykonującym pracę na urządzeniach przenośnych, np. laptopach i notebookach. Nowością jest również refundacja szkieł kontaktowych. Pozostałe zmiany BHP na stanowiskach przy komputerach dotyczą ergonomii np. wyposażenie stanowiska w podnóżek na życzenie pracownika, ustawienie elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi, itd.  

Pracodawcy mają 6 miesięcy, tj. do 17 maja 2024 r., na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w komputery do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w załączniku rozporządzenia. Tworząc nowe stanowiska pracy w okresie przejściowym pracodawcy powinni od razu dostosować miejsca pracy wyposażone w komputery do wymagań określonych w rozporządzeniu.  

Dowiedz się więcej

 1. Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL 

Od 17 listopada 2023 r. obywatele mogą zastrzec numer PESEL. Możliwość ta ma uniemożliwić kradzież tożsamości np. w celu zaciągnięcia przez przestępcę pożyczki. PESEL można zatrzeć w urzędzie lub przez stronę internetową mobywatel.gov.pl. O ile termin zostanie dotrzymany, to będzie to można zrobić przez aplikację mObywatel od połowy grudnia. Niestety na razie zastrzeżenie PESELu nie wywołuje skutków. Instytucje finansowe (np. banki) będą zobowiązane do weryfikowania, czy numer PESEL jest zastrzeżony (np. przy zawieraniu umowy kredytu) dopiero od 1 czerwca 2024 r. Konsekwencje prawne będą wyciągane wobec zdarzeń zaistniałych od tej daty.  

Dowiedz się więcej

 1. Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych  

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego wzór pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych (formularz PPO-1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (formularz OPO-1). Dzięki zmianie formularze te będą dostosowane do przepisów w zakresie doręczeń elektronicznych. Ze wzorów usunięto zbędne już pola dot. faksu, poczty, adresu elektronicznego na portalu podatkowym, a także informacji o załącznikach i uwagach. Zmiany mają również na celu wizualne dostosowanie formularzy do aktualnych standardów tworzenia formularzy elektronicznych. Nowe wzory zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.  

 1. Zmiany w prawie spadkowym 

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie zasad dziedziczenia weszła w życie 15 listopada 2023 r. Celem zmian jest m.in. skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych, zawężenie trzeciej grupy spadkowej, wprowadzenie nowych przesłanek niegodności dziedziczenia, zmiana zasad składania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (w tym uproszczenie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci). Nowe przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu wejścia w życie nowelizacji.  

O zmianach w prawie spadkowym pisaliśmy w październikowym i sierpniowym przeglądzie prawnym.  

 1. Webinar: Wdrożenie KSeF – najważniejsze kwestie prawne i podatkowe 

Zachęcamy do pobrania nagrania z naszego webinaru, podczas którego eksperci TGC i Crowe PL odpowiedzieli na najczęściej pojawiające się pytania firm dotyczące kwestii prawnych i podatkowych związanych z KSeF. Dowiesz się z niego m.in.:  

 • kogo obejmie obowiązek wdrożenia e-faktur, a które podmioty będą z niego zwolnione,  
 • jaki będzie zakres obowiązku wystawiania e-faktur w transakcjach krajowych (B2B i B2G) i transgranicznych  
 • za co mogą grozić sankcje finansowe i ile wyniosą oraz 
 • jak przygotować organizację na wdrożenia KSeF 

Obejrzyj nagranie tutaj.  

 1. Webinar: E-doręczenia dla spółek prawa handlowego – jak przygotować się do nowego obowiązku?  

Zachęcamy do pobrania nagrania z naszego webinaru dotyczącego obowiązku przejścia na e-doręczenia przez spółki prawa handlowego, podczas którego nasi eksperci powiedzieli, jak i kiedy przygotować się do przejścia na elektroniczne doręczenia. Poruszyliśmy następujące zagadnienia:   

 • Czym są e-doręczenia?  
 • W jaki sposób przygotować się do nachodzących zmian?  
 • Jakie podmioty są zobowiązane do korzystania z e-doręczeń?  
 • Jak założyć skrzynkę z adresem do e-doręczeń?  

Obejrzyj nagranie tutaj

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc!


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa