29.02.2024 Biznes

Przegląd prawny TGC – luty 2024


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia. Luty 2024.

1. Unijny Akt o Usługach Cyfrowych wszedł w życie

Od 17 lutego 2024 r. w pełni obowiązuje unijny Akt o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA). Tzw. „konstytucja Internetu” to zbiór przepisów dotyczących dostawców usług cyfrowych działających jako pośrednicy dla konsumentów oraz dostawców towarów, usług i treści. DSA odnosi się do usług pośrednich, tj. sieci mediów społecznościowych, internetowych usług hostingowych, wyszukiwarek oraz internetowych platform handlowych. Treść rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Celem rozporządzenia jest wzrost bezpieczeństwa cyfrowego, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania platform internetowych oraz ochrony praw podstawowych. Najwięcej zyskają użytkownicy Internetu i konsumenci dokonujący zakupów online.

Przykładowe założenia DSA:

 • przejrzystość w zakresie reklamy
 • łatwy sposób zgłaszania nielegalnych treści, towarów lub usług
 • uproszczone warunki korzystania z usług pośrednich
 • silniejsza ochrona osób, które są ofiarami nękania i nękania w Internecie
 • zakaz stosowania niektórych rodzajów reklamy ukierunkowanej

Regulacje DSA obligują podmioty pośrednie do dostosowania swoich regulaminów oraz wewnętrznych procedur dotyczących reklamacji do nowych regulacji. Konieczne będzie także m.in. wprowadzenie łatwych i przejrzystych mechanizmów zgłaszania nielegalnych treści. Należy pamiętać, że DSA nakłada na dostawców bardzo dużych platform internetowych (VLOP) dodatkowe obowiązki, takie jak obowiązkową ocenę ryzyk systemowych, wyznaczenie compliance officer’a, czy poddawanie się audytom zgodności – skomentował Piotr Dudek, Dyrektor działu nowych technologii, Defence & Aerospace w TGC.

2. Zmiany w podatku PCC od 2024 roku

Wyższa stawka podatku PCC dla zakupu szóstego i kolejnych mieszkań oraz brak podatku PCC za zakup pierwszego mieszkania to prawdziwa rewolucja podatkowa w obrocie nieruchomościami. Uchwalona 26 maja 2023 r. nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadziła istotne zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami. Mają one na celu z jednej strony ograniczenie możliwości hurtowego zakupu mieszkań z rynku pierwotnego przez inwestorów instytucjonalnych, z drugiej zaś pomoc dla osób nabywających swoje pierwsze mieszanie.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa, podwyższona stawka podatku od czynności cywilnoprawnych – 6%. Podwyższona 6% stawka podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie w sytuacji, gdy:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny lub udział w lokalu mieszkalnym
 2. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży stanowi odrębną nieruchomość
 3. Lokale znajdują się w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej
 4. Sprzedaże lokali lub udziałów są opodatkowanie podatkiem VAT
 5. Nabywanych jest co najmniej sześć lokali lub udziałów w nich
 6. Umowy sprzedaży zawarte zostały z tym samym kupującym

Dowiedz się więcej.

3. Nowy termin wejścia w życie obowiązkowego korzystania z e-Doręczeń

Pod koniec grudnia 2023 r. zdecydowano o ponownym przesunięciu terminu wdrożenia e-Doręczeń, m.in. dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Zasady korzystania z e-Doręczeń pozostają bez zmian. Od 1 października 2024 r. do przejścia na elektroniczne doręczenia zobligowane będą osoby wykonujące zawody zaufania publicznego oraz podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pełen harmonogram wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń znajdziesz tutaj.

4. Przedłużenie ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy

22 lutego weszła w życie Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obowiązujące ułatwienia dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z trwającą wojną, dotyczące między innymi legalności pobytu i pracy na terenie RP, , zostaną wydłużone do 30 czerwca 2024 r.

5. Wzrost wysokości renty socjalnej

Od 1 marca 2024 r. wzrośnie wysokość renty socjalnej do kwoty 1780,96 zł. Ponadto, w Sejmie procedowany jest aktualnie obywatelski projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej. Zaproponowano by renta socjalna wynosiła 100% aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt zakłada również, że przy zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej, kwota renty pierwszego świadczenia ma być obniżona tak, by łączna wysokość obu świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto, kwota obniżonej renty socjalnej nie będzie mogła być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

6. Konfiskata pojazdu od nietrzeźwego kierowcy

Od 14 marca 2024 r. możliwa będzie konfiskata pojazdu nietrzeźwym kierowcom. Dotyczy to tylko własności sprawcy wypadku. Jeżeli samochód nie należy do sprawcy lub jest przedmiotem współwłasności, to sąd będzie orzekał przepadek równowartości pojazdu, którego wartość przyjęta to kwota określona w polisie ubezpieczeniowej, a w razie jej braku średnia wartość rynkowa pojazdu.

7. Zmiany w prawie spadkowym w 2023 roku

W 2023 r. weszło w życie wiele zmian w prawie spadkowym. Wynikają one z wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego. Pierwszy pakiet zmian dotyczył wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Drugi zaś uproszczenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów prawa spadkowego. Zmiany miały na celu dostosowanie zasad dziedziczenia do zmieniających się realiów prawnych oraz rosnących potrzeb społecznych. Znowelizowane przepisy prawa spadkowego powinny ułatwić załatwianie niektórych spraw spadkowych.

Artykuł o zmianach w sprawie spadkowym znajdziesz tutaj.

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc!


  Chcesz być na bieżąco?
  Subskrybuj nasz newsletter!
  Pełna treść zgody

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Hrubieszowska 2
  01-209 Warszawa
  Polska

  +48 22 295 33 00
  contact@tgc.eu

  NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
  REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

  Mapa