29.01.2024 Biznes

Przegląd prawny TGC – styczeń 2024


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia. Styczeń 2024.

  1. Obowiązkowy KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r.  

  Minister Finansów, podczas konferencji prasowej 19 stycznia 2024 r., poinformował, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie zostanie uruchomiony ani tak jak planowano, czyli 1 lipca 2024 r., ani w tym roku. Zdaniem resortu obecny stan przygotowań technicznych nie pozwala na bezpieczne wdrożenie obowiązku w najbliższych miesiącach. Ministerstwo zleciło przeprowadzenie audytu informatycznego systemu.  

  Choć wedle zapewnień, resortowi zależy na jak najszybszym uruchomieniu obowiązkowego KSeFu, to nowy termin zostanie wskazany dopiero po przeprowadzeniu audytu. Wyniki kontroli mogą przełożyć się na zmiany w systemie.  

  Przesunięcie uruchomienia obowiązkowego KSeFu może pomóc firmom lepiej przygotować się do obowiązku e-fakturowania. Jak wynika bowiem z badania przeprowadzonego przez TGC Corporate Lawyers wraz z Crowe Polska, zaledwie 3% badanych deklaruje pełną gotowość do korzystania z systemu e-faktur. Więcej o wynikach naszego badania przeczytasz tutaj.  

  2. Ochrona sygnalistów – wznowienie prac nad projektem ustawy 

  Na początku stycznia 2024 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o uwzględnieniu w wykazie prac legislacyjnych programowych projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów, whistleblowers), implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. Dyrektywa ta ustanawia zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

  Propozycja z 8 stycznia 2024 r., opracowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to już siódmy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Polska od ponad 2 lat nie wdrożyła pierwszej transzy unijnych przepisów o ochronie sygnalistów.  

  Ustawa o ochronie sygnalistów określa środki prawne i gwarancje, które mają przysługiwać osobie zgłaszającej naruszenie. Nakłada ona obowiązek wdrożenia lokalnych procedur i poufnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa na takie podmioty jak m.in.:  

  • podmioty publiczne, niezależnie od liczby pracowników (wyjątek stanowią urzędy i jednostki organizacyjne gmin lub powiatów poniżej 10 tys. mieszkańców)  
  • podmioty działające w sektorze finansowym, niezależnie od liczby pracowników (np. banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń)  
  • podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 50 osób  

  Projekt ustawy o sygnalistach ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca I kwartału tego roku, tj. do 31 marca. Termin wejścia w życie nowych przepisów skrócono do 1 miesiąca. 

  3. 10 najważniejszych zmian prawnych od 1 stycznia 2024 r.  

  Eksperci TGC Corporate Lawyers i Crowe przygotowali podsumowanie najważniejszych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. 

  1. Wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia br. 4 242 PLN brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 PLN brutto.  
  1. Wyższy podatek od nieruchomości: maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrosła z 1 PLN do 1,15 PLN za m2. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jest to obecnie 33,10 PLN za m2. 
  1. Zamrożenie ceny energii do 30 czerwca 2024 r.: zamrożenie cen energii dotyczy odbiorców indywidualnych, a także małych i średnich firm. 
  1. Podatek minimalny powrócił: z początkiem roku zakończył się dwuletni okres zawieszenia stosowania przepisów o tzw. podatku minimalnym. Oznacza to, że podatnicy rozliczą nowy podatek już na początku 2025 roku. 
  1. Nowa opłata od plastiku dla firm: od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niektóre produkty plastikowe jednorazowe zobowiązani są do pobierania opłat za niektóre produkty plastikowe np. reklamówki jednorazowe, kubki i pudełka jednorazowego użytku. 
  1. Zmiana dla dealerów samochodowych: od początku tego roku dealerzy samochodowi i właściciele prywatni mają obowiązek przerejestrować w określonym czasie w starostwie pojazdy używane. 
  1. Zmiana przepisów emerytalnych: 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy o emeryturach pomostowych. 
  1. Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie: wnioski o wydanie informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), a także inne dokumenty dot. spraw o wydanie informacji wiążących można składać wyłącznie elektronicznie.  
  1. Szybsza amortyzacja w gminach o podwyższonym bezrobociu: okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych został skrócony z okresu 40 lat do 5 lub 10 lat.  
  1. Nowe progi unijne przy zamówieniach publicznych: wzrost dotyczy progów dla zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi zamawiane przez samorządy. 

  4. Dyrektywa Insolvency III – darmowe upadłości dla mikroprzedsiębiorstw 

  Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą Insolvency III wprowadzającą uproszczone postępowanie upadłościowe dla mikroprzedsiębiorców, czyli podmiotów zatrudniających do 10 pracowników, których obroty nie przekraczają 2 mln EUR rocznie. Według proponowanych przepisów organ rozpatrujący wniosek o upadłość nie będzie mógł oddalić tego wniosku nawet jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania upadłościowego.  

  Celem zmian jest przede wszystkim ujednolicenie prawa upadłościowego na terenie UE. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować czy nowym postępowaniem objęty będzie również sektor MŚP. Obecnie przepisy prawa upadłościowego w poszczególnych krajach UE różnią się w znacznym stopniu. Prowadzi to m.in. do dużych różnic w skuteczności krajowych postępowań upadłościowych, co przekłada się na zmniejszenie atrakcyjności inwestycji transgranicznych. 

  Dowiedz się więcej

  Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


  Chcesz być na bieżąco?
  Subskrybuj nasz newsletter!
  Pełna treść zgody

  TGC Corporate Lawyers

  ul. Hrubieszowska 2
  01-209 Warszawa
  Polska

  +48 22 295 33 00
  contact@tgc.eu

  NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
  REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

  Mapa