20.04.2020 Prawo gospodarcze

Aktualna wysokość odsetek – po obniżkach stóp procentowych


Pandemia COVID-19 oraz wprowadzone działania zapobiegające jej dalszemu rozprzestrzenianiu się wpływają na pogorszenie się perspektyw gospodarczych oraz wzrost niepewności dotyczący trwałości gospodarczych skutków pandemii. 

W konsekwencji Rada Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 roku – pierwszy raz od roku 2015 – podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej NBP, która wpływa na wysokość odsetek. Stopa referencyjna uległa obniżeniu o 0,5pkt proc., do poziomu 1,00%.

Na kolejnym posiedzeniu rady w dniu 8 kwietnia 2020 roku podjęta została decyzja o dalszym obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej o kolejne 0,5pkt proc., do poziomu 0,50%.

Umotywowane zostało to prognozowanym dalszym obniżeniem dynamiki cen, z uwagi na utrzymujący się spadek globalnej aktywności gospodarczej oraz niższe ceny surowców, jak również osłabienie krajowego popytu. W efekcie rada uznała, że mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie, utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej zakładanego celu inflacyjnego.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa – poprawki Senatu przyjęte przez Sejm

Aktualna wysokość stóp procentowych przedstawia się następująco:

  • stopa referencyjna 0,50%
  • stopa lombardowa 1,00%
  • stopa depozytowa 0,00%
  • stopa redyskontowa weksli 0,55%
  • stopa dyskontowa weksli 0,60%

Zmiany wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej mają na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztu kredytów, a więc obniżenie wysokości ich rat. Jednakże, zdaniem wielu ekonomistów sama obniżka stóp procentowych nie pobudzi akcji kredytowej. Z powodu epidemii ryzyko związane z pożyczaniem wciąż rośnie, a przez obniżkę stóp procentowych dodatkowo spadną marże w bankach. Aby poprawić warunki finansowe, konieczne są działania nie tylko obniżające koszt pieniądza, ale także poprawiające dostęp do kredytu.

Zmiany wysokość stóp procentowych wpływają na wysokość odsetek, których po zmianach w 2016 roku wyróżnić można już co najmniej sześć rodzajów.

W poniższej tabeli zostały przedstawione wysokości poszczególnych stawek odsetkowych począwszy od 2016 roku: 

 

do 31.12.2019

od 01.01.2020  
do 17.03.2020

od 18.03.2020
do 08.04.2020

 

od 9.04.2020

Odsetki ustawowe

5%

5%

4,5%

4%

Odsetki maksymalne

10%

10%

9%

8%

Odsetki ustawowe za opóźnienie

 7%

7%

6,5%

6%

Odsetki maksymalne za opóźnienie

14%

14%

13%

12%

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

9,5%

11,5%

11%

10,5%

Odsetki podatkowe

8%

8%

8%

8%

Autorzy: 

Grzegorz Witczak                  
Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego                          
TGC Corporate Lawyers

Klaudia Szatan
Aplikant Radcowski
TGC Corporate Lawyers

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa