23.11.2023 Prawo gospodarcze

E-doręczenia – termin wdrożenia I etapu przesunięty


Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-doręczeń z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r.  

E-doręczenia od 30 grudnia 2023 r. 

22 listopada 2023 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów zobowiązanych do przejścia na tzw. e-doręczenia. Rezultatem rozmów jest przesuniecie terminu I etapu wdrożenia obowiązku korzystania z e-doręczeń z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r.  

Dowiedz się więcej: E-doręczenia – najważniejsze zmiany 

Zmieniony termin obowiązuje, zgodnie z ustawą, m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych oraz organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.  

O przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń apelowały m.in. organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego wraz z przedstawicielami samorządów terytorialnych, dla których wcześniejszy termin przejścia na doręczenia elektroniczne zbiegał się w czasie z wysyłką decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości. 

Przesunięcie terminu e-doręczeń to z całą pewnością dobra wiadomość dla wszystkich podmiotów zobowiązanych. Dodatkowy czas pozwoli lepiej przygotować się na nadejście nowego obowiązku, w tym opracować wewnętrzne regulacje dotyczące obiegu korespondencji. 

Zmiana terminu z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r. ma nastąpić na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw. 

Dowiedz się więcej: obejrzyj nagranie z naszego webinaru – E-doręczenia dla spółek prawa handlowego – jak przygotować się do nowego obowiązku? 

E-doręczenia – będą zmiany w systemie  

Oprócz zatwierdzonych i planowanych zmian terminu wejścia w życie nowego obowiązku, planowane jest wdrożenie przez operatora systemu nowych funkcjonalności. Celem zmian jest usprawnienie obsługi korespondencji. Nowe funkcjonalności mają dotyczyć m.in.:  

  • masowego wysyłania wiadomości do wielu adresatów,  
  • masowej archiwizacji wiadomości w skrzynce doręczeń,  
  • zwiększenia możliwej do wysyłania wielkości załączników za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

Zobacz także: E-doręczenia – nowe obowiązki dla spółek prawa handlowego 

E-doręczenia: Sprawdź, jak możemy pomóc!


Anna Szczerba Dyrektor Departamentu Prawa Spółek i Sekretariatu Korporacyjnego
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa